Siirry sisältöön

Oppimisympäristöt

RuokaTutkan oppimisympäristöt ovat digitaaliselle oppimisalustalle rakennettuja kokonaisuuksia, joiden avulla uuden opetteleminen ja opitun kertaaminen käyvät helposti ja hauskasti. ThingLink-alustalle luodut tiiviit oppimisympäristöt yhdistävät tekstiä, kuvia, tehtäviä, videoita ja pelejä ja tekevät oppimisesta monipuolista.  

RuokaTutkan oppimisympäristöjen avulla voit opettaa muun muassa biologian, maantiedon, yhteiskuntaopin, kemian, terveystiedon ja kotitalouden teemoja. Oppimisympäristöt on suunniteltu yläkoululaisille ja toiselle asteelle. 

Jokainen RuokaTutkan oppimisympäristö on valmis opetusmateriaali ja oma itsenäinen kokonaisuutensa, jonka avulla opettaja voi toteuttaa teemakohtaisen oppitunnin. Oppimisympäristön sisältöjä on helppo hyödyntää myös osana muuta tuntisuunnitelmaa.