Siirry sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kaiku Helsinki Oy:n RuokaTutka-kampanjan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tässä tietosuoja- ja rekisteriselosteessa kuvaamme, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun vierailet RuokaTutkan verkkosivuilla tai ilmoittaudut RuokaTutkan järjestämille tunneille tai koulutuksiin sekä miten luomme markkinointirekisterin.

Laadittu 25.01.2021, päivitetty 17.8.2023.

 

Rekisterinpitäjä

Kaiku Helsinki Oy

Lönnrotinkatu 11

00120 Helsinki

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kaikissa tätä selostetta tai henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit lähestyä Kaikua joko sähköpostitse ruokatutka (at) kaiku.fi tai postitse seuraavaan osoitteeseen:

Kaiku Helsinki Oy / Ruokatutka/ tietosuoja-asiat

Lönnrotinkatu 11

00120 Helsinki

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

RuokaTutka käsittelee henkilötietojasi ja rekisteriä seuraaviin käyttötarkoituksiin:

-Ruokatutka.fi-verkkosivun analysoimiseksi, kehittämiseksi, profilointiin, tilastoimiseksi; sekä

-Yhteystietoja (nimi, sähköposti) kohdennettuun kampanjaa koskevaan markkinointiin ja ilmoittautumisiin.

 

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on suostumuksesi tai oikeutettu etu.

-Hyväksyt evästeiden käytön, kun selaat verkkosivujamme.

-Hyväksyt kohdennetun markkinoinnin erikseen ilmoittautuessasi RuokaTutkan koulutuswebinaareihin tai RuokaTutka lähettilästunneille tai tilatessasi uutiskirjeen.

-Hyväksyt yhteydenpidon.

-Oikeutettu etu.

Ilmoittautumis- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilön nimi, sähköpostiosoite, koulun nimi, koulun osoite, opetettava luokka-aste.

 

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä ilmoittautumisista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Henkilötietojen vastaanottajat

RuokaTutka kerää henkilötietojasi Lyyti- ja Slotti-ilmoittautumisjärjestelmiin.

RuokaTutka kerää henkilötietojasi kolmansien osapuolten eväste- ja vastaavien teknologiapalveluiden avulla. RuokaTutkalla on käytössään seuraavat sovellukset, joiden tarjoajille RuokaTutka voi luovuttaa evästetietoa:

Matomo: Verkkoanalytiikka

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Säilytysaika

Henkilötiedoiksi luettavia evästetietoja säilytetään seuraavasti:

Istuntoevästeitä pääsääntöisesti istunnon ajan.

Pysyviä evästeitä pääsääntöisesti niin kauan, kunnes poistat evästeen tai maksimissaan kahden vuoden ajan.

Ilmoittautumis- ja markkinointirekisterin tietoja säilytetään Ruokatutka-kampanjan toteutuksen ajan vuoteen 2026 asti. Tiedot hävitetään säilytysajan päätyttyä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Jos Kaiku antaa yllä mainitusti hankittuja henkilötietoja yhteistyökumppanin tai alihankkijan käyttöön, näiden yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden on käsiteltävä tietoja tämän vain tietosuojaselosteen määräämällä tavalla.

Tämän lisäksi näitä henkilötietoja voidaan luovuttaa eteenpäin, jos laki niin vaatii, esimerkiksi laillisten prosessien tai sellaisten mahdollisuuden yhteydessä ja silloinkin pääsääntöisesti vain Kaiun omien oikeuksien puolustamiseksi.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet:

-Oikeus tarkastaa tiedot: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja RuokaTutkalla sinusta on rekistereissään ja millä perusteilla tietoja käsitellään.

-Oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää RuokaTutkaa oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot.

-Oikeus kieltää tietojen käsittely: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää RuokaTutkaa käsittelemästä henkilötietojasi.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että RuokaTutka ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuin- tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.