Siirry sisältöön
Erilaisia koulutarvikkeita rinnakkain.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Perusopetuksessa oppilaille tulee tarjota lukuvuosittain vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Oppimiskokonaisuuksien toteutustapoja on monia, kunnat ja koulut voivatkin päättää itse millaisia sisältöjä ja teemoja kulloinkin käsitellään.

Monialaisen oppimiskokonaisuuden muoto on muokattavissa myös kestoltaan. Opetussuunnitelma suosittelee, että kokonaisuuden käsittelylle varataan yhteensä noin vuosiviikkotuntimäärän verran aikaa. Kokonaisuus voidaan toteuttaa tiiviisti esimerkiksi viikon aikana tai jakaa pidemmälle ajanjaksolle. Tärkeintä on, että oppilaat ehtivät tutustua aiheeseen syvällisesti ja tehdä ilmiöstä oivalluksia erilaisista näkökulmista.

Oppiainekohtaisten tavoitteiden lisäksi monialainen oppimiskokonaisuus antaa loistavan tilaisuuden laaja-alaiseen oppimiseen. Kokonaisuus voidaan toteuttaa luokka-asteet ylittävänä yhteistyönä ja myös yritys- tai järjestökentän kanssa voidaan verkostoitua oppimaan yhdessä.

Ruoka MOK-teemana

Ruoka on mainio teema monialaiselle oppimiskokonaisuudelle. Ruoka tarjoaa lähes loputtomasti erilaisia tutkittavia ilmiöitä, joita voidaan lähestyä laajasti eri oppiaineiden kulmista. Arkipäiväinen ja kaikille tuttu aihe on samaistuttava ja herättää helposti kysymyksiä sekä innostaa oppimaan.

RuokaTutkan MOK-rungot ovat valmiita toteutussuunnitelmia monialaisen oppimiskokonaisuuden laatimiseksi. Toteutussuunnitelmat sisältävät kokonaisuuden tavoitteet, etenemisrungon, kuvauksen kustakin osiosta ja materiaaliehdotuksia, joiden avulla teemaa voidaan käsitellä eri oppiaineiden parissa.

RuokaTutkan MOK-rungot täydentyvät lukuvuosittain uusilla kokonaisuuksilla.