Hoppa över till innehållet

Mångvetenskapliga lärområden

I den grundläggande utbildningen ska eleverna erbjudas minst ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. Lärområden kan genomföras på flera olika sätt, och kommunerna och skolorna kan själva bestämma deras innehåll och teman.

Dessutom kan de välja hur länge de vill jobba med ett mångvetenskapligt lärområde. I läroplanen rekommenderas att skolan avsätter totalt cirka antalet årsveckotimmar för behandlingen av ett lärområde. Lärområdet kan genomföras i koncentrerad form till exempel under en vecka eller spridas ut över en längre tidsperiod. Det viktigaste är att eleverna hinner fördjupa sig i ämnet och få insikter om fenomenet från olika perspektiv.

Utöver målen för de specifika läroämnena är ett mångvetenskapligt lärområde ett utmärkt tillfälle för eleverna att skaffa sig mångsidig kompetens. Ett lärområde kan genomföras som ett samarbete över årskursgränserna och också tillsammans med företag eller organisationer.

Mat som tema för ett mångvetenskapligt lärområde

Mat är ett strålande tema för ett mångvetenskapligt lärområde. Den erbjuder nästan oändligt med olika fenomen som eleverna kan undersöka och närma sig brett från olika läroämnens perspektiv. Det vardagliga och för alla välbekanta temat är lätt för eleverna att identifiera sig med, väcker många frågor och inspirerar till lärande.

RuokaTutkas ML-stommar är färdiga planer som kan användas för att skapa mångvetenskapliga lärområden om mat. Planerna innehåller målen för lärområdet, en struktur för veckan, en beskrivning av varje avsnitt och materialförslag för behandling av temat inom olika läroämnen.

RuokaTutkas ML-stommar kompletteras varje läsår med nya helheter.