Hoppa över till innehållet

Mat

Mångvetenskapligt lärområde för elever i årskurs 7–9

Maten är en del av vår vardag. Vårt mångvetenskapliga lärområde (ML) lockar till att undersöka mat och relaterade fenomen inom olika läroämnen och skapa insikter om maten i vardagen.

Bekanta dig med våra matrelaterade material, som lämpar sig för biologi, geografi, modersmål, kemi, historia, samhällslära, elevhandledning, hälsokunskap och huslig ekonomi!

Du kan använda materialen och uppgifterna som en bredare mångvetenskaplig helhet eller plocka in enskilda material som lämpar sig för ditt läroämne.

Biologi och geografi

Kemi

Hemkunskap

Hälsokunskap

Historia och samhällslära

Modersmål och litteratur

Elevhandledning

ML i ett nötskal

RuokaTutkas ML-stommar bekantar deltagarna med mat ur ett bredare perspektiv än vanligt och i mån av möjlighet inom flera olika läroämnen. Material, idéer och diskussionsämnen har sammanställts enligt läroämne. Du kan använda dem i vissa läroämnen, på klassnivå eller i form av en mångvetenskaplig helhet för hela skolan.

ML ger de unga nya insikter, information och diskussionsstoff om mat och dess produktion, samt matens smak och konsumtion. Eleven följer med hur helheten framskrider med hjälp av ett matpass I RuokaTutka-passet samlar eleven sina egna tankar, insikter och det nya hen lär sig om mat. Blanketten fungerar också som ett verktyg för självbedömning. I övrigt bedöms arbetet som del av bedömningen av respektive läroämne.

ML kan också avslutas genom att arrangera ett gemensamt mattorg för hela skolan! Kolla våra tips för avslutningen i slutet av sidan.

Anvisning för läraren

Längd

RuokaTutkas ML-stommar kan genomföras flexibelt som del av olika läroämnen, som egen dag för en viss årskurs eller rentav för hela skolan. Innehållet är indelat i läroämnen och kan byggas upp till en helhet som passar ditt behov. Ett enskilt material tar ca 45 minuter att behandla.

Ungdomars delaktighet

Att diskutera på lektionerna och själv fylla i RuokaTutka-passet engagerar ungdomarna under ML-helheten. Du hittar lämpliga frågor för diskussionerna med ungdomarna i vårt material. I ML-stommen uppmuntras eleverna att lita på sig själva och sina åsikter samt att motivera sina egna tankar. Det här ger eleverna aha-upplevelser, insikter och nya perspektiv. Om ni bestämmer er för att arrangera ML:s gemensamma evenemang, såsom mattorget, får de unga också påverka planeringen av evenemanget.

Kom överens med skolans lärare

Vid genomförandet av ML-helheten lönar det sig för lärarna att diskutera vilka material var och en ämnar använda i sitt eget läroämne. En del av materialet kan arrangeras för flera olika läroämnen. Det är också bra att avtala på förhand om en gemensam avslutning.

Mattorget avslutar ML-helheten

Klassernas ML-arbete kan kulminera i hela skolans ”mattorg”. På torgdagen ordnar varje klass/grupp ett torgstånd, där man granskar mat ur det perspektiv som eleverna valt. Vid torgståndet kan det exempelvis finnas ett kemiskt prov med mat, en utställning av matreklam eller smakprover på grundsmaker. På torget kan eleverna presentera något de lärt sig och utvecklat under ML-arbetet. Eleverna får gå runt och bekanta sig med sina kamraters alster och undersöka maten ur många olika perspektiv.

På varje läroämnes sida hittar du också tips för mattorget, men ni kan fritt hitta på något helt nytt!

Mångvetenskapliga lärområden

RuokaTutkas ML-stoff gör det möjligt att främja nedanstående mål för mångsidiga kompetensområden.

  • K1 Förmåga att tänka och lära sig
  • K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
  • K3 Vardagskompetens
  • K4 Multilitteracitet
  • K5 Digital kompetens
  • K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap
  • K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid