Hoppa över till innehållet

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Cocomms Oy

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.ruokatutka.fi och har upprättats / uppdaterats 27.01.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

 

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

 

Icke-tillgängligt innehåll

Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Textens och bakgrundens färgkontrast kan inte skiljas från varandra i tillräckligt stor grad i spel som har skapats före 23.9.2020. Det inte möjligt att uppdatera spelen så att de motsvarar tillgänglighetskraven.

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • Möjlig att uppfatta: Ennen 23.9.2020 julkaistujen pelien tekstin ja taustan värikontrasti

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Textens och bakgrundens färgkontrast kan inte skiljas från varandra i tillräckligt stor grad i spel som har skapats före 23.9.2020. Det inte möjligt att uppdatera spelen så att de motsvarar tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls 1.4.3 Kontrast (minimum)

  • Hanterbar: Ennen 23.9.2020 julkaistut pelit eivät ole saavutettavia näppäimistöllä.

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Spel skapade tidigare, före 23.9.2020: MellanMålsSpelet, spelet Matens väg och Näringsspelet är inte tillgängliga med enbart tangentbord. Det inte möjligt att uppdatera spelen så att de motsvarar tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls 2.1.1 Tangentbord

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post ruokatutka@cocomms.com

 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Denna webbplats/applikation har publicerats

02.02.2021