Hoppa över till innehållet

Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är register- och dataskyddsbeskrivningen för Kaiku Helsinki Oy RuokaTutka-kampanj i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

I denna register- och dataskyddsbeskrivning beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker RuokaTutkas webbplats eller anmäler dig till lektioner eller utbildningar som RuokaTutka ordnar och hur vi skapar ett marknadsföringsregister.

Upprättad 17.8.2023.

1. Personuppgiftsansvarig

Kaiku Helsinki Oy

Lönnrotinkatu 11

00120 Helsingfors

2. Kontaktperson som svarar för registret

Vid alla frågor som gäller denna beskrivning eller behandlingen av personuppgifter kan du kontakta Cocomms antingen per e-post ruokatutka (at) cocomms.com eller per post på följande adress:

Kaiku Helsinki Oy/ RuokaTutka / dataskyddsärenden

Lönnrotinkatu 11

00120 Helsingfors

3. Syftet med behandlingen av uppgifter och behandlingens grunder

RuokaTutka behandlar dina personuppgifter och registret för följande användningsändamål:

– Analysering, utveckling, profilering och statistikföring av webbplatsen Ruokatutka.fi; och

– Kontaktuppgifter (namn, e-post) för inriktning av kampanjrelaterad marknadsföring och anmälningar.

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke.

– Du godkänner användningen av kakor när du besöker vår webbplats.

– Du godkänner riktad marknadsföring separat när du anmäler dig till RuokaTutka-lektion eller utbildningswebbinarier.

– Du godkänner kontakt gällande lektioner eller utbildningar när du anmäler dig till dem.

– Ett berättigat intresse.

I anmälnings- och marknadsföringsregistret sparas personens namn, e-postadress, skolans namn, skolans adress och årskursen som lärs.

4. Informationskällor

Uppgifterna som sparas i registret fås från kunden bland annat från anmälningar som skickats in med webblanketter, per e-post, per telefon, via sociala medier, vid kundmöten och vid andra situationer i vilka kunden överlåter sina uppgifter.

5. Personuppgifternas mottagare

RuokaTutka samlar in dina personuppgifter med Lyyti- och Slotti-anmälningssystemet.

RuokaTutka samlar in dina personuppgifter med hjälp av kakor och motsvarande tekniktjänster från tredje parter. RuokaTutka använder följande applikationer till vars leverantörer RuokaTutka kan överlämna information från kakor:

Matomo: Webbanalys

6. Principer för skydd av registret

Registret behandlas omsorgsfullt och uppgifterna som behandlas skyddas ändamålsenligt med hjälp av informationssystem. När registeruppgifter förvaras på webbservrar sköter man på behörigt sätt om hårdvarans fysiska och digitala datasäkerhet. Den personuppgiftsansvarige sköter om att lagrad information, servrarnas nyttjanderätt och annan information som är kritisk för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de arbetstagare vars arbetsbeskrivning innefattar detta.

7. Lagringstid

Kakor som räknas som personuppgifter förvaras enligt följande:

Sessionskakor i princip under sessionen.

Beständiga kakor i princip ända tills du raderar kakan eller högst under två år.

Uppgifterna i anmälnings- och marknadsföringsregistret förvaras under RuokaTutka-kampanjen, fram till 2023. Uppgifterna utplånas efter att lagringstiden gått ut.

8. Överlämnande av personuppgifter

Om Cocomms enligt vad som anges ovan överlämnar personuppgifter till en samarbetspartner eller underleverantör ska dessa samarbetspartner eller underleverantörer behandla uppgifterna endast på det sätt som fastställs i dataskyddsbeskrivningen.

Utöver detta kan dessa personuppgifter överlämnas om lagen så kräver, till exempel i samband med lagliga processer eller möjligheten av sådana, och även då i princip endast för att försvara Cocomms egna rättigheter.

9. Överföring av data till länder utanför EU eller EES

Vi inte överföra personuppgifter tutanför EU/EES.

10. Rätt till kontroll och rätt att yrka på korrigering av uppgifterna

Den registrerade har inom de ramar som lagen ställer följande rättigheter vad gäller behandlingen av personuppgifter:

– Rätt att kontrollera uppgifterna: Du har rätt att veta vilka personuppgifter RuokaTutka har om dig i sina register och på vilka grunder uppgifterna behandlas.

– Rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas: Du har vid behov rätt att begära att RuokaTutka rättar eller raderar personuppgifter som gäller dig om de är felaktiga, onödiga, bristande eller på annat sätt otydliga.

– Rätt att förbjuda behandling av uppgifterna: Du har rätt att inom de ramar som lagen ställer förbjuda RuokaTutka att behandla dina personuppgifter.

Begäran ska lämnas in skriftligen hos den personuppgiftsansvarige på adressen som anges i punkt 2 ovan. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den som lämnar begäran verifierar sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar till kunden inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i princip inom en månad). Den personuppgiftsansvarige svarar till kunden inom den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (i princip inom en månad).

11. Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndighet

Du har rätt att anföra besvär hos en vederbörlig tillsynsmyndighet om du anser att RuokaTutka inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan anföra besvär hos tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där din stadigvarande boningsort eller arbetsplats är belägen eller där det framhållna brottet mot dataskyddslagstiftningen har begåtts.