Hoppa över till innehållet

RuokaTutka-ambassadör

Beställ en RuokaTutka-ambassadör som håller en inspirerande RuokaTutka-distanslektion för din undervisningsgrupp i förskolan eller lågstadiet.

Du kan beställa lektioner av oss avsedda antingen för lågstadiet och högstadiet. Vår RuokaTutka-ambassadör håller en 45-minuter lång distanslektion för din undervisningsgrupp med Teams. Allt material och alla lektioner i RuokaTutka är gratis.

  • Lektionen På resa i skolmatens värld:Den flyktspelsliknande lektionen om skolmatens värld är avsedd för grundskolans årskurser 4–6.  Med hjälp av knepiga uppgifter listar vi under lektionen ut vad en hel skolmåltid består av.
  • Lektionen Vad rymmer en god kost: I denna inkluderande distanslektion som är avsedd för högstadiet och andra stadiet, utmanas eleverna att fundera över vad en god kost rymmer. Under lektionen använder vi oss av en virtuell plattform med frågesport för att aktivera eleverna.

Distansundervisningen kräver endast lite förberedelser av dig: kontrollera i förväg att internetanslutningen, din ljudenhet och delning av bilden till hela klassen fungerar via Microsoft Teams. Läs de detaljerade instruktionerna som du får i samband med din registrering. Du kan också bekanta dig med våra instruktioner via länken nedan.

Inför lektionen får du via e-post tips om våra valfria för- och efterhandsuppgifter, vilka gör lektionen till en större inlärningshelhet.

Tack till alla som deltog i våra RuokaTutka-distanslektioner läsåret 2022–2023! Ruokatutka-ambassadörerna fortsätter ordna lektioner hösten 2023.

 

Bekanta dig med instruktionerna för RuokaTutka-lektionen >>

 

OBS! Om du måste avboka en lektion, vänligen gör det i ett så tidigt skede som möjligt genom att skicka ett mejl till Karoliina: karoliina@ruokakasvatus.fi. När du har avbokat en lektion kan du, om du vill, beställa en ny lektion med samma möteskalender.  Behåll i så fall materialpaketet till lektionen.

Respons från lärare som har beställt en RuokaTutka-ambassadör för årskurserna 1–6

”Bra information om ämnet, lämpligt för åldersnivån. Även upplevelsen för eleverna var bra när deltagandet skedde på distans.”

”Ruokatutka-lektionen var fin. Ämnena var tydliga och roliga samt intressanta för barnen.”

”Efter lektionen gav barnen väldigt god respons för lektionen, vi alla tyckte mycket mycket om lektionen!”