Hoppa över till innehållet

RuokaTutka-ambassadör

Du som är lärare i förskolan och lågstadiet kan beställa en RuokaTutka-ambassadör som håller en rolig och interaktiv RuokaTutka-lektion för din undervisningsgrupp.

Du kommer att få ett färdigt materialpaket av RuokaTutka-ambassadören med uppgifter som går att göra före eller efter lektionen, så att lektionen bildar en större inlärningshelhet. Materialet skickas till skolan.

Förbered lektionerna enligt de anvisningar du får. RuokaTutka-ambassadören håller lektionen för din undervisningsgrupp på distans via programmet Teams. Allt material och alla lektioner från RuokaTutka är gratis.

Beställ en RuokaTutka-ambassadör till din grupp >>

RuokaTutka-lektionens instruktioner för läraren >>

 

OBS! Om du måste ställa in lektionen, gör det så tidigt som möjligt genom att skicka e-post till Aliisa: aliisa@ruokakasvatus.fi. När du har ställt in lektionen kan du beställa en ny lektion via samma tidsbeställningskalender om du vill.  Spara i så fall materialpaketet för lektionen.

Respons från lärare som har beställt en RuokaTutka-ambassadör för årskurserna 1–6

”Bra information om ämnet, lämpligt för åldersnivån. Även upplevelsen för eleverna var bra när deltagandet skedde på distans.”

”Ruokatutka-lektionen var fin. Ämnena var tydliga och roliga samt intressanta för barnen.”

”Efter lektionen gav barnen väldigt god respons för lektionen, vi alla tyckte mycket mycket om lektionen!”