Hoppa över till innehållet

RuokaTutka-ambassadör

Beställ en RuokaTutka-ambassadör som håller en inspirerande RuokaTutka-distanslektion för din undervisningsgrupp i förskolan eller lågstadiet.

Du kan beställa lektioner av oss avsedda antingen för lågstadiet och högstadiet. Vår RuokaTutka-ambassadör håller en 30-45 minuter lång distanslektion för din undervisningsgrupp med Teams. Allt material och alla lektioner i RuokaTutka är gratis.

  • Lektionen Från jord till bord: En lektion (30 min) för förskolegrupper och årskurs 1–3 som på ett engagerande sätt utforskar matens resa från jord till bord. Eleverna tar reda på hur maten i ett komplett mellanmål tar sig från primärproduktionen till tallriken, med hjälp av videor, bilder och uppgifter.  

  • Lektionen På resa i skolmatens värld: Den här lektionen (45 min) för grundskoleelever i årskurserna 4–6 är utformad för att introducera skolmat ur olika perspektiv: Vad skulle hända om det inte fanns skolmat? Hur ser skolmaten ut i andra länder? Hur har skolmaten utvecklats i Finland?  Med hjälp av knep  och knåp listar vi under lektionen ut vad en fullvärdig skolmåltid består av. Lektionens innehåll är detsamma som läsåret 2022–2023.
  • Lektionen Vad rymmer en god kost: I denna inkluderande distanslektion (45 min) som är avsedd för högstadiet och andra stadiet, utmanas eleverna att fundera över vad en god kost rymmer. Under lektionen använder vi oss av en virtuell plattform med frågesport för att aktivera eleverna.

Distansundervisningen kräver endast lite förberedelser av dig: kontrollera i förväg att internetanslutningen, din ljudenhet och delning av bilden till hela klassen fungerar via Microsoft Teams. Läs de detaljerade instruktionerna som du får i samband med din registrering. Du kan också bekanta dig med våra instruktioner via länken nedan.

Inför lektionen får du via e-post tips om våra valfria för- och efterhandsuppgifter, vilka gör lektionen till en större inlärningshelhet.

Beställ en RuokaTutka-ambassadör >>

Bekanta dig med instruktionerna för RuokaTutka-lektionen >>

OBS! Om du måste avboka en lektion, vänligen gör det i ett så tidigt skede som möjligt genom att skicka ett mejl till Johannes: johannes@ruokakasvatus.fi. När du har avbokat en lektion kan du, om du vill, beställa en ny lektion med samma möteskalender.

Respons från lärare som har beställt en RuokaTutka-ambassadör för årskurserna 1–6

”Bra information om ämnet, lämpligt för åldersnivån. Även upplevelsen för eleverna var bra när deltagandet skedde på distans.”

”Ruokatutka-lektionen var fin. Ämnena var tydliga och roliga samt intressanta för barnen.”

”Efter lektionen gav barnen väldigt god respons för lektionen, vi alla tyckte mycket mycket om lektionen!”