Hoppa över till innehållet

RuokaTutka-ambassadör

Du som är lärare i förskolan och lågstadiet kan beställa en RuokaTutka-ambassadör som håller en rolig och interaktiv RuokaTutka-lektion för din undervisningsgrupp.

Du kommer att få ett färdigt materialpaket av RuokaTutka-ambassadören med uppgifter som går att göra före eller efter lektionen, så att lektionen bildar en större inlärningshelhet. Materialet skickas till skolan.

Förbered lektionerna enligt de anvisningar du får. RuokaTutka-ambassadören håller lektionen för din undervisningsgrupp på distans till exempel via programmet Zoom. Allt material och alla lektioner från RuokaTutka är gratis.

Ruokatutka-ambassadörerna fortsätter ordna lektioner hösten 2021. Du kan åter beställa RuokaTutka-ambassadörernas lektioner i augusti.