Siirry sisältöön

Ruoka

Monialainen oppimiskokonaisuus 7.–9.-luokkalaisille

 

Ruoka on läsnä arjessamme joka päivä. Ruokateemainen monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) houkuttelee tutkimaan ruokaa ja siihen liittyviä ilmiöitä tarkemmin eri oppiaineissa – arkinen asia muuttuu oivalluksiksi.

Tutustu ruoka-aiheisiin materiaaleihin, jotka sopivat biologiaan, maantietoon, äidinkieleen, kemiaan, historiaan, yhteiskuntaoppiin, oppilaan ohjaukseen, terveystietoon ja kotitalouteen!

Voit hyödyntää materiaalit ja tehtävät laajempana monialaisena kokonaisuutena tai poimia oppiaineeseen soveltuvia yksittäisiä materiaaleja.

Biologia ja maantieto

Kemia 

Kotitalous 

Terveystieto 

Historia ja yhteiskuntaoppi 

Äidinkieli ja kirjallisuus 

Oppilaan ohjaus

MOK pähkinänkuoressa

RuokaTutkan MOK-kokonaisuudessa tutustutaan ruokaan tavallista laajemmasta näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan useamman eri oppiaineen kautta. Materiaalit, ideat ja keskustelun aiheet on koostettu valmiiksi oppiaineittain. Niitä voi hyödyntää tietyissä oppiaineissa, luokkatasolla tai koko koululle järjestettävän monialaisen kokonaisuuden muodossa.

MOK tarjoaa nuorille uusia oivalluksia, tietoa sekä keskusteluja ruoasta, sen tuotannosta, mausta ja ruuan kuluttamiseen liittyvistä aiheista. Kokonaisuuden etenemistä oppilas seuraa RuokaTutka-passin avulla. Oppilas kerää ruokapassiin omia ajatuksiaan, oivalluksiaan ja uutta oppimaansa. Lomake toimii myös itsearvioinnin välineenä. Muuten työskentelyä arvioidaan osana kunkin oppiaineen arviointia.

MOK on mahdollista päättää koulun yhteiseen ruokatoriin! Kurkkaa sivun lopusta toteutusvinkit päätöstapahtumaan.

Ohjeet opettajalle

Kesto

RuokaTutkan MOK voidaan toteuttaa joustavasti osana eri oppiaineita, omana päivänään tietylle luokka-asteelle tai vaikka koko koululle. Sisällöt on jaettu oppiaineisiin ja voit rakentaa niistä tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden. Yksittäisen materiaalin kesto on noin 45 minuuttia.

Nuorten osallistaminen

Oppitunneilla käytävät keskustelut ja RuokaTutka-passin itsenäinen täyttäminen osallistavat nuoria MOK-kokonaisuuden aikana. Nuorten kanssa käytäviin keskusteluihin löydät kysymysideoita materiaaleista. MOK:ssa kannustetaan oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, sekä perustelemaan omia ajatuksiaan. Näin oppilaille syntyy ahaa-elämyksiä, oivalluksia ja uusia ajatuspolkuja. Jos päätätte MOK:in yhteiseen tilaisuuteen kuten ruokatoriin, nuoret saavat vaikuttaa myös sen suunnitteluun.

Sovittavaa koulun opettajien kesken

MOK-kokonaisuutta toteutettaessa opettajien kannattaa keskustella, mitä materiaaleja kukin aikoo hyödyntää omassa oppiaineessaan. Osa materiaaleista on tarjolla useammassa eri oppiaineessa. Myös yhteisestä päätöstapahtumasta on hyvä sopia ennakkoon.

Ruokatori päättää MOK-kokonaisuuden

MOK-työskentelynne voi huipentua koko koulun ”ruokatoriin”. Toripäivänä jokainen luokka/ryhmä järjestää toripisteen, jossa tarkastellaan ruokaa oppilaiden valitsemasta näkökulmasta. Esimerkiksi toripisteelle järjestetty kemiallinen koe ruualla, ruokamainosten näyttely tai perusmakujen maistatus. Esillä voi olla jotain MOK-työskentelyn aikana opittua ja kehitettyä. Oppilaat pääsevät kiertelemään toistensa luomia pisteitä ja tutkimaan ruokaa monista eri näkökulmista.

Jokaisen oppiaineen sivulle on kirjattu vinkkejä myös ruokatoriin, mutta voitte vapaasti keksiä jotain aivan uutta!

Laaja-alaisen osaamisen alueet

RuokaTutkan MOK mahdollistaa alla mainittujen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistämisen.

  • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • L4 Monilukutaito
  • L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
  • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen