Siirry sisältöön

Maidosta ammatti -oppimisympäristö

Olet varmasti monesti törmännyt tietoon, että maito tulee lehmästä ja päätyy meijerin kautta juomalasiin. Mutta oletko pohtinut, minkälaisen matkan ja miten monen etapin ja käden kautta maito todellisuudessa kulkee, ja miten paljon erilaisia ammatteja ja osaamista tällä reitillä oikein tarvitaan ennen päätymistä juomalasiimme? Nyt lähdetään tutustumaan maidon matkaan sekä näihin elintarvikealan ammattilaisiin – ties vaikka sinusta tulisi tulevaisuudessa yksi heistä!

Ohjeet:

Oppimisympäristö koostuu kuudesta sivusta, joiden sisältöihin tutustutaan tietyssä järjestyksessä. Ensimmäiseltä sivulta löytyy ”Aloita tästä”-kohta, jossa esitellään oppimistavoitteet ja osaamisen arviointi sekä tutkimuskysymykset. Näihin tutustumisen jälkeen voit aloittaa retken oppisisältöihin. Kullakin sivulla opiskelu aloitetaan numerosta 1. Matkan varrelta löydät hauskaa knoppitietoa Fun facts -takaa ja aihetta syventäviä Pulmakorneri-tehtäviä kysymysmerkin takaa. Viimeisen sivun Take home -osio sisältää tiivistelmän keskeisistä asioista sekä kotitehtävän. Äksönit ovat aiheeseen liittyvää lisämateriaalia.

Numeropainikkeista löytyy tietoa maidon reitistä ja tähtipainikkeista löytyy tietoa ammateista.


(Klikkaa tästä saavutettavaan versioon)

Opettajan info

Aihe: Maidosta ammatti

Kohderyhmä: Yläkoulu ja lukio

Kesto: 2 x 45 min

Sisällön lyhyt kuvaus:

Oppimisympäristössä tutustutaan maidon elintarvikeketjuun sekä varrella oleviin työtehtäviin ja ammatteihin. Käymme matkan varrella tutustumassa niin kauppaan, tukkuun, meijeriin kuin alkutuotantoonkin. Tutustumme myös päätöksentekoon, miten se ohjaa elintarviketuotantoa Suomessa ja kuka päätöksiä tekee. Oppimisympäristö soveltuu oppituntien lisäksi hyvin myös etäopetukseen tai kotitehtävänä toteutettavaksi.

Oppimistavoitteet:

Tunnin jälkeen oppilas osaa

1) kuvailla maitotuotteiden elintarvikeketjua,

2) luetella elintarvikeketjun varrelta löytyviä ammatteja ja työtehtäviä,

3) ymmärtää ammattien ja työtehtävien yhteistyön tärkeyden.

Yläkoulun OPS yhteydet:

Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

Oppilaanohjaus: S4 Työelämään tutustuminen

Kotitalous: S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Lukion OPS yhteydet (2019):

Opinto-ohjaus: OP1 Minä opiskelijana ja OP2 Jatko-opinnot, työelämä, tulevaisuus

(Yhteiskuntaoppi: YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH2 Taloustieto soveltuvin osin)

Ammatillinen opetus:

Elintarvikealan perustutkinto: Elintarviketuotannossa toimiminen (101199)

Muut: mm. logistiikka-alan perustutkinto, liiketoiminnan perustutkinto, maatalousalan ammattitutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Lisämateriaaleja:

Historian faneille: Ylen radiodokumentti  Todellisia tarinoita: Maidon matka (2009)

Ruokatiedon järjestämään Ruokavisaan liittyviä videoita maitotilalta ja kaupasta löytyy täältä.