Hoppa över till innehållet

Lärmiljö om mjölk som yrke

Du har säkert hört att mjölk kommer från kor och hamnar i ditt dricksglas via ett mejeri. Men har du funderat på hur mjölkens färd egentligen ser ut och hur många etapper färden har, och hur många olika yrken och olika slags kunnande det behövs under denna färd innan mjölken hamnar i våra dricksglas? Nu får vi bekanta oss med mjölkens färd och dessa yrkespersoner inom livsmedelsbranschen – vem vet om du blir en av dem i framtiden!

Anvisningar:

Lärmiljön består av sex sidor vars innehåll behandlas i en viss ordning. På den första sidan hittar du punkten ”Börja här”, där man presenterar inlärningsmålen, bedömningen av det egna kunnandet och forskningsfrågorna. Efter att ha bekantat dig med dessa kan du börja färden genom studieinnehållet. På varje sida börjar studierna från nummer 1. Under resans gång hittar du rolig information bakom länken Fun facts och Problemhörnans fördjupande uppgifter bakom frågetecknet. Take home-delen på sista sidan innehåller en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet.

På sifferknapparna hittar du information om mjölkens resa, och på stjärnknapparna hittar du information om yrken.


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: Mjölk som yrke

Målgrupp: Årskurserna 7–9 och gymnasiet

Längd: 2 x 45 min

Kort beskrivning av innehållet:

I lärmiljön bekantar man sig med mjölkens livsmedelskedja och arbetsuppgifterna och yrkena som hör till den. Under färden bekantar vi oss såväl med butiken, partiaffären, mejeriet som primärproduktionen. Vi bekantar oss även med beslutsfattandet, hur det styr livsmedelsproduktionen i Finland och vem som fattar besluten. Utöver lektioner lämpar sig lärmiljön även för distansundervisning eller som hemuppgift.

Inlärningsmål:

Efter lektionen kan eleven

1) beskriva mjölkprodukters livsmedelskedja,

2) räkna upp yrken och arbetsuppgifter som ingår i livsmedelskedjan,

3) förstå vikten av samarbete mellan yrkena och arbetsuppgifterna.

Anknytning till högstadiets LP:

Samhällslära: I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet

Elevhandledning: I4 Arbetslivsorientering

Huslig ekonomi: I1 Matkunskap och matkultur

Anknytning till gymnasiets LP (2019):

Studiehandledning: OP1 Jag som studerande och OP2 Fortsatta studier, arbetsliv och framtid

(Samhällslära: YH1 Det finländska samhället, YH2 Ekonomikunskap i tillämpliga delar)

Yrkesutbildning:

Grundexamen inom livsmedelsbranschen: Arbete inom livsmedelsproduktion (101199)

Andra: bl.a. grundexamen i logistik, grundexamen i affärsverksamhet, grundexamen inom lantbruksbranschen, grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Tilläggsmaterial:

För historiefans: Yles radiodokumentär Todellisia tarinoita: Maidon matka (2009)

Du hittar videor som anknyter till Matinformation rf:s Ruokavisa från en mjölkgård och en butik här.