Siirry sisältöön

MakuTutka

Mitä maku oikeastaan on? Miltä ruoka maistuu? Mikä ruuan makuun vaikuttaa?

Tämä oppimisympäristö vie sinut matkalle makujen maailmaan. Matkan varrella pääset myös tekemään tehtäviä ja oppimaan paljon uutta.

Ohjeet

Aikakauslehtimäisessä oppimisympäristössä on 12 sivua, joiden sisältöihin voit tutustua vapaassa järjestyksessä. Ensimmäiseltä sivulta löytyy ”Aloita tästä”-kohta, jossa esitellään oppimistavoitteet ja osaamisen arviointi. Näihin tutustumisen jälkeen voit käydä sisäsivuilta löytyviä juttuja ja tehtäviä läpi haluamassasi järjestyksessä joko sivu kerrallaan tai poimien maukkaimmat jutut ensimmäisinä.

Lehtijuttujen lomasta löydät erilaisia tehtäviä kynäsymbolin takaa. Vastauksia tehtäviin löydät takakannesta.


Klikkaa tästä saavutettavaan versioon

Opettajan info

Aihe: Ruuan maku eri näkökulmista

Kohderyhmä: Yläkoulu

Kesto: Vaihtelee, voidaan käydä läpi sopivissa paloissa tai kokonaisuutena (noin 3 x 45 min)

Sisällön lyhyt kuvaus: Oppimisympäristössä tutustutaan ruuan makuun ja makukokemukseen vaikuttaviin asioihin. Aihetta lähestytään erilaisiin tekstityyppeihin kirjoitettujen lyhyiden juttujen kautta.

Tekstin lisäksi kokonaisuudesta löytyy tehtäviä ja videoita. Aikakauslehteä mukailevassa oppimisympäristössä voi navigoida sisällysluettelon avulla. Eri osiot voidaan käydä läpi missä tahansa järjestyksessä ja kokonaisuuden voi palastella omaan oppituntiin sopivaksi.

Oppimisympäristö ja sen osat soveltuvat oppituntien lisäksi hyvin myös kotitehtävänä toteutettavaksi.

Oppimistavoitteet

Oppimisympäristön läpikäytyään oppilas:

  1. tunnistaa ja osaa tulkita erilaisia tekstilajeja
  2. ymmärtää makuaistimukseen liittyviä ilmiöitä eri oppiaineiden kautta
  3. tuntee aistinvaraisen arvioinnin perusteet
  4. osaa soveltaa ruokareseptiä

Yläkoulun OPS yhteydet

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Äidinkieli (suomi tai ruotsi): S2 Tekstien tulkitseminen, S3 Tekstien tuottaminen (voidaan käyttää myös toisen kotimaisen kielen opinnoissa)

Kotitalous: S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Biologia: S5 Ihminen

Kemia: S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä