Siirry sisältöön

Kestävä kehitys ja ruoka -oppimisympäristö

Kestävä kehitys on asia, johon olet varmasti törmännyt viime vuosina monen asian yhteydessä. Tässä oppimisympäristössä tutkimme kestävää kehitystä ruuan näkökulmasta. Tutustumme ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen ja siihen, miten me voimme kantaa kortemme kekoon kestävän tulevaisuuden puolesta. 

Ohjeet

Oppimisympäristö koostuu seitsemästä sivusta, joiden sisältöihin tutustutaan tietyssä järjestyksessä. Ensimmäiseltä sivulta löytyy ”Aloita tästä”-kohta, jossa esitellään oppimistavoitteet ja osaamisen arviointi sekä tutkimuskysymykset. Näihin tutustumisen jälkeen voit aloittaa retken oppisisältöihin. 

Kullakin sivulla opiskelu aloitetaan numerosta 1. Matkan varrelta löydät erilaisia tehtäviä kysymysmerkin ja suurennuslasin takaa. Viimeisen sivun Take home -osio sisältää tiivistelmän keskeisistä asioista sekä kotitehtävän. Äksönit ovat aiheeseen liittyvää lisämateriaalia. 


(Klikkaa tästä saavutettavaan versioon)

Opettajan info

Aihe: Kestävä kehitys ja ruoka

Kohderyhmä: Yläkoulu ja toinen aste

Kesto: 2 x 45 min

Sisällön lyhyt kuvaus: Oppimisympäristössä tutustutaan kestävään kehitykseen ruuan näkökulmasta. Käydään läpi ruuan ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Oppimisympäristössä kannustetaan pohtimaan, millaisia ovat omat, kestävän kehityksen mukaiset valinnat. Oppimisympäristö soveltuu oppituntien lisäksi hyvin myös etäopetukseen tai kotitehtävänä toteutettavaksi.

Oppimistavoitteet:

Oppimisympäristön läpikäytyään oppilas osaa:

  1. kuvailla kestävän kehityksen osa-alueet
  2. antaa ruokaan liittyviä esimerkkejä kunkin kestävän kehityksen osa-alueen osalta
  3. antaa esimerkkejä, miten kouluruoka on kestävän kehityksen mukaista

Yläkoulun OPS yhteydet

Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta 

Maantieto: S3 Elämän perusedellytykset maapallolla, S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö 

Yhteiskuntaoppi: S4 Taloudellinen toiminta 

Lukion OPS yhteydet (2019)

Maantiede: GE3 Yhteinen maailma