Hoppa över till innehållet

Mat och hållbar utveckling-lärmiljö

Hållbar utveckling är något som du säkert har stött på under de senaste åren i samband med många olika saker. I denna lärmiljö behandlar vi hållbar utveckling ur matens perspektiv. Vi bekantar oss med ekologisk, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet och hur vi kan dra vårt strå till stacken för en hållbar framtid. 

Anvisningar

Lärmiljön består av sju sidor vars innehåll behandlas i en viss ordning. På den första sidan hittar du punkten ”Börja här”, där man presenterar inlärningsmålen, bedömningen av det egna kunnandet och forskningsfrågorna. Efter att ha bekantat dig med dessa kan du börja färden genom studieinnehållet.  

På varje sida börjar studierna från nummer 1. Under resans gång hittar du uppgifter bakom frågetecknet och förstoringsglaset. Take home-delen på sista sidan innehåller en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet. 


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: Mat och hållbar utveckling

Målgrupp: Årskurserna 7–9 och gymnasiet

Längd: 2 x 45 min

Kort beskrivning av innehållet: I denna lärmiljö bekantar vi oss med hållbar utveckling ur matens synvinkel. Vi behandlar matens ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska hållbarhet. Lärmiljön uppmuntrar elever att fundera på sina egna val enligt principerna för hållbar utveckling. Utöver lektioner lämpar sig lärmiljön även för distansundervisning eller som hemuppgift.

Inlärningsmål

Efter att ha gått igenom lärmiljön kan eleven:

  1. beskriva delområdena inom hållbar utveckling
  2. ge exempel gällande mat för varje delområde inom hållbar utveckling
  3. ge exempel på sätt på vilka skolmat följer principerna för hållbar utveckling.

Anknytning till högstadiets LP

Biologi: I6 En hållbar framtid 

Geografi: I3 Grundläggande förutsättningar för liv på Jorden, I5 Människor och kulturer i världen, I6 En hållbar livsstil och hållbar användning av naturresurser 

Samhällslära: I4 Ekonomisk verksamhet 

Anknytning till gymnasiets LP (2019)

Geografi: GE3 En gemensam värld