Siirry sisältöön

Marjan matka -oppimisympäristö

Kuinka monta marjaa tiedät? Kohta tiedät tusinan lisää!

Marjan matkassa vierailemme metsässä ja sieltä palaamme joko kaupan kautta tai omalla kyydillä kotiin marjarahkan valmistukseen. Tarkastelukohteena ovat Suomen luonto, kestävä kehitys ja omien kulutusvalintojen pohdinta.

Ohjeet:

Oppimisympäristö koostuu viidestä sivusta, joiden sisältöihin tutustutaan tietyssä järjestyksessä. Ensimmäiseltä sivulta löytyy ”Aloita tästä”-kohta, jossa esitellään oppimistavoitteet, osaamisen arviointi ja tutkimuskysymykset. Näihin tutustumisen jälkeen voit aloittaa retken oppisisältöihin. Kullakin sivulla opiskelu aloitetaan numerosta 1. Matkan varrelta löydät hauskaa knoppitietoa hymiöiden takaa ja aihetta syventäviä tehtäviä kysymysmerkin takaa. Viimeisen sivun Take home -osio sisältää tiivistelmän keskeisistä asioista sekä kotitehtävän. Äksönit ovat aiheeseen liittyvää lisämateriaalia.


(Klikkaa tästä saavutettavaan versioon)

Opettajan info

Aihe: Marjan matka

Kohderyhmä: Yläkoulu ja lukio

Kesto: 2 x 45 min

Sisällön lyhyt kuvaus:

Oppimisympäristössä tutustutaan erityisesti luonnonmarjoihin ja jokamiehenoikeuksien kertaamisen jälkeen vieraillaan metsässä. Ruuan reittiin tutustutaan puolukan kautta ja huomataan, miten keräilykulttuuri ja elinkeinonharjoitus vaikuttavat siihen, millainen matka metsästä lautaselle on. Oppimisympäristö soveltuu oppituntien lisäksi hyvin myös etäopetukseen tai kotitehtävänä toteutettavaksi.

Oppimistavoitteet:

Tunnin jälkeen oppilas osaa

1) kuvailla yleisimpiä Suomessa kasvavia marjoja ja niiden kasvupaikkoja.

2) luetella jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet.

3) arvioida luonnonmarjan elinkaaren kestävyyttä ja siihen linkittyviä eettisiä kysymyksiä.

4) kuvailla luonnonmarjojen roolia suomalaisessa kulttuurissa.

Pulmakornerin ohjeet ja vastaukset:

Lataa tästä pulmakornerin ohjeet ja oikeat vastaukset >>

Yläkoulun OPS-yhteydet:

Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita sekä kestävää ravinnontuotantoa. Tutustutaan jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Maantieto: S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena.

Lukion OPS-yhteydet, 2019:

Maantieto: GE3 Yhteinen maailma: Opiskelija tunnistaa kulttuurisia piirteitä ja niiden eroja, arvostaa niiden moninaisuutta sekä ottaa toiminnassaan huomioon ihmisoikeudet. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä sekä ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla.

Lisämateriaaleja:

Artikkeli:

Ylen artikkeli, johon sisältyy testi myrkyllisten luonnonmarjojen tunnistamisesta: 50 vuoteen kukaan ei ole tiettävästi kuollut Suomessa myrkkymarjoihin – mutta osaatko sinä tunnistaa myrkylliset marjat?

Verkkosivut:

Mielenterveystalo.fi sivustolta löytyy virtuaalisia metsäkävelyitä eri vuodenaikoina: Mene metsään virtuaalisesti! Metsäkävelyvideot ovat tuottaneet Metsähallituksen luontopalvelut ja Suomen Mielenterveysseura.

Testit:

Metsäyhdistyksen tuottama testi Jokamiehenoikeudet.

Metsäyhdistyksen tuottama Metsäsuhdetesti.