Hoppa över till innehållet

Lärmiljö om bärets resa

Hur många bär känner du till? Snart känner du till ett dussin fler!

I bärets resa besöker vi skogen och därifrån återvänder vi antingen via butiken eller med egen skjuts hem för att tillreda en bärkvarg. Vi granskar Finlands natur, hållbar utveckling och funderar över våra egna konsumtionsval.

Anvisningar:

Lärmiljön består av fem sidor, vars innehåll vi bekantar oss med i en viss ordning. På första sidan hittar du punkten ”Börja här”, där man presenterar inlärningsmålen, bedömningen av det egna kunnandet och forskningsfrågorna. Efter att ha bekantat dig med dessa kan du börja färden genom studieinnehållet. På varje sida börjar studierna från nummer 1. Under resans gång hittar du rolig information under alla smileys och fördjupande uppgifter bakom frågetecknet. Take home-delen på sista sidan innehåller en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet.


(Tillgängliga versionen av materialet)

Lärarinfo

Ämne: Bärets resa

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet

Längd: 2 x 45 min

Kort beskrivning av innehållet:

I lärmiljön bekantar vi oss särskilt med vildväxande bär och efter en upprepning av allemansrätten besöker vi åter skogen. Vi bekantar oss med matens väg med hjälp av lingon och observerar hur samlarkulturen och näringsidkande påverkar hur resan från skogen till tallriken ser ut. Utöver lektioner lämpar sig lärmiljön även för distansundervisning eller som hemuppgift.

Inlärningsmål:

Efter lektionen kan eleven

1) beskriva de vanligaste bären som växer i Finland samt deras växtplatser.

2) räkna upp allemansrätten och skyldigheter.

3) bedöma hållbarheten hos vildväxande bärs livscykel och därtill hörande etiska frågor.

4) beskriva vildväxande bärs roll i den finländska kulturen.

Problemhörnans instruktioner och svar:

Ladda ner problemhörnans instruktioner och rätta svar här >>

Anknytning till högstadiets LP:

Biologi: I6 En hållbar framtid: Eleverna reflekterar över ekologiska, sociala, ekonomiska och etiska principer för hållbar användning av naturresurser samt hållbar näringsproduktion. De bekantar sig med allemansrätten och skyldigheter.

Geografi: I3 Grundläggande förutsättningar för liv på jorden: Eleverna behandlar dygns- och årstidsväxlingar samt klimat- och vegetationszoner. De granskar de grundläggande förutsättningarna för liv, t.ex. ren luft, vatten och näring, deras förekomst och hållbar användning av dem.

I5 Människor och kulturer i världen: Eleverna bekantar sig med kulturer, hur människor lever och bor samt med näringsgrenar i Finland, Europa och på olika håll i världen. De granskar med hjälp av exempel hur miljön påverkar näringsgrenar, boende och annan mänsklig verksamhet. Eleverna reflekterar över mänskliga rättigheter och förutsättningar för ett gott liv i synnerhet ur barns och ungas perspektiv.

I6 En hållbar livsstil och hållbar användning av naturresurser: Eleverna undersöker produkters livscykel samt reflekterar över egna konsumtionsval och hur man lever som en ansvarsfull medborgare.

Anknytning till gymnasiets LP 2019:

Geografi: GE3 En gemensam värld: Studeranden ska känna till olika kulturer och uppskatta deras mångfald samt sätta värde på de mänskliga rättigheterna. Studeranden ska kunna analysera de regionala dragen i mänsklig verksamhet och bedöma deras beroende av de möjligheter som naturresurserna och miljön erbjuder.

Tilläggsmaterial:

Artikel:

Yles nyhet som inkluderar ett test om identifiering av giftiga naturbär: 50 vuoteen kukaan ei ole tiettävästi kuollut Suomessa myrkkymarjoihin – mutta osaatko sinä tunnistaa myrkylliset marjat?

Webbsida:

På mielenterveystalo.fi hittar du virtuella skogspromenader under olika årstider: Besök skogen virtuellt! Videorna har producerats av Forststyrelsens naturtjänster och Psykisk Hälsa Finland.

Tester:

Forstföreningens test Allemansrätten.

Forstföreningens Skogsrelationstest (på finska).