Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Kestävä kehitys

Varhaiskasvatus

Kestävä kehitys on kokonaisvaltaisesti osa varhaiskasvatusta. Ympäristökasvatus edistää lapsen kasvamista kestävään elämäntapaan. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan kestävän kehityksen käytännön taitoja, kuten kierrätystä, kohtuullisuutta sekä ruokaan ja syömiseen liittyvää vastuullisuutta.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Tehtävät ja muut materiaalit:

Perusopetus

Kestävän kehityksen toimintatapojen omaksuminen on yksi perusopetuksen tavoitteista. Lapsille esitellään luonnon ja rakennetun ympäristön ilmiöitä, ohjataan tekemään vastuullisia valintoja sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti ympäristöoppi, biologia, maantieto, yhteiskuntaoppi ja kotitalous opettavat kestävän kehityksen periaatteita, mutta vastuullisuus kulkee läpileikkaavana teemana nykykoulussa yli ainerajojen.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Toinen aste

Toisen asteen opiskelijoita kannustetaan toimimaan kestävän kehityksen puolesta. Vastuulliset valinnat ja kestävä tulevaisuus ovat tiivis osa ammattikoulujen ja lukioiden toimintaa. Nuoria ohjataan ottamaan yhä suurempi vastuu valinnoistaan sekä ymmärtämään kestävän kehityksen merkitys yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Teemaan sopivia materiaaleja: