Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Hållbar utveckling

Småbarnspedagogik

Hållbar utveckling är helhetsmässigt en del av småbarnsfostran. Barn växer in i en hållbar livsföring genom miljöfostran. Inom småbarnspedagogiken övar man på färdigheter inom hållbar utveckling som återvinning, måttlighet och ansvarsfullhet med mat och ätande.

Material som passar temat:

Grundskola

Det är en av grundutbildningens målsättningar att man tillägnar sig handlingsmodeller inom hållbar utveckling. För barnen visas fenomen inom naturen och den byggda miljön, och de handleds i att göra hållbara val och handla enligt principerna för hållbar utveckling. I synnerhet omgivningslära, biologi, geografi, samhällslära och huslig ekonomi lär ut principer inom hållbar utveckling, men ansvarsfullhet är ett övergripande tema som överskrider ämnesgränserna i den nutida skolan.

Material som passar temat:

Andra stadiet

Andra stadiets elever uppmuntras till att verka för en hållbar utveckling. Ansvarsfulla val och en hållbar framtid står nära yrkesskolornas och gymnasiernas verksamhet. Unga handleds till att ta ett allt större ansvar över sina val och över att förstå betydelsen av hållbar utveckling för det gemensamma inom välmående och hälsa.

Material som passar temat: