Hoppa över till innehållet

Uppgift

Matsvinn, försvinn

Rädda världen från mat som producerats i onödan!

Gör så här

Matsvinn är mat som ursprungligen varit ätbart men som av en eller annan orsak har blivit avfall. Då har pengarna, energin och arbetet som gått till att producera maten gått till spillo. Ibland händer det trots goda försök, men nu får du tänka på hur man skulle kunna minska på svinnet.
Fyll i tabellens kolumner en för en. Det är trevligare att göra uppgiften i grupp, för då är det lättare att komma på idéer.

–  I den första kolumnen kommer maten som blivit svinn. Du kan fast kika i familjens eller skolans bioavfallsbehållare för att se vad där finns.

– I den andra kolumnen tänker vi på orsaker till varför maten blev svinn.

– I den tredje kolumnen funderar vi ut lösningar. Lista här så många lösningar på problemet som du kommer på. Du får använda din kreativitet när du tänker ut idéer till lösningar!

– I den fjärde tabellen väljer vi en eller ett par lösningar som bäst lämpar sig för vår vardag.

Tidsåtgång

15–45 minuter.

Material

En utskriven blankett (klicka på bilden), penna.

Info för de vuxna

I uppgiften bekantar man sig med begreppet matsvinn och tänker ut lösningar för att minska på svinnet. Barn och unga kan gärna göra uppgiften som grupparbete och tänka ut olika rutiner för butiken, hemmet och köket.
I vissa situationer kan man inte undvika matsvinn. Om det ser ut som att barnet inte vågar ta tillräckligt med mat eller nya smaker på tallriken på grund av rädsla för matsvinn, kan man tala om saken på ett uppmuntrande och positivt vis. Barn och unga borde träna sina känslor av hunger och mättnad och stifta bekantskap med nya smaker. För att prova på nya smaker, kan man ta ny mat på en separat brödassiett eller i en liten skål.