Hoppa över till innehållet

Matsvinn

Du vill smaka en ny vegetarisk rätt i skolmatsalen, men tänk om du inte gillar den och den hamnar i soptunnan?  

Det pratas mycket om matsvinn, och inte i onödan. När mat blir svinn slösas allt arbete och alla resurser på vägen från åkern till matbordet bort.  

Hur mycket matsvinn orsakar vi konsumenter? Hurdan betydelse har matsvinnet för ekonomin och klimatet? Det tar vi reda på nu. 

Anvisningar

Lärmiljön består av sju sidor vars innehåll behandlas i en viss ordning. På den första sidan hittar du punkten ”Börja här”, där man presenterar inlärningsmålen, bedömningen av det egna kunnandet och forskningsfrågorna. Efter att ha bekantat dig med dessa kan du börja färden genom studieinnehållet. På varje sida börjar studierna från nummer 1. 

Under resans gång hittar du  uppgifter bakom frågetecknet. Take home-delen på sista sidan innehåller en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet. 


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: Matsvinn

Målgrupp: Årskurserna 7–9

Längd: 45 min

Kort beskrivning av innehållet: I denna lärmiljö går vi noggrant igenom matsvinn, dess ekonomiska betydelse, klimatsynpunkten och vad vi alla kan göra för att minska matsvinn.

Inlärningsmål

Efter att ha gått igenom lärmiljön kan eleven:

  1. beskriva vad matsvinn innebär
  2. beskriva de ekonomiska effekterna av matsvinn
  3. berätta vad matsvinnets andel är i klimatpåverkan från matens livscykel
  4. ge exempel på hur man själv kan förebygga och minska matsvinn.

Anknytning till högstadiets LP

Biologi: I6 En hållbar framtid 

Geografi: I3 Grundläggande förutsättningar för liv på Jorden, I6 En hållbar livsstil och hållbar användning av naturresurser 

Hälsokunskap: I3 Hälsa, samfund, samhälle och kultur 

Samhällslära: I4 Ekonomisk verksamhet 

Huslig ekonomi: I1 Matkunskap och matkultur, I3 Konsument- och hushållskunskap i hemmet 

 

Tilläggsmaterial

Podcast:  

Fatta grejen: Matsvinn, Yle Arenan Audio