Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Ekologiskt

Småbarnspedagogik

I småbarnspedagogiken är avsikten att känna igen och följa principer för hållbar livsstil så, att den sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska dimensionen beaktas. Med hjälp av småbarnspedagogiken styr man barn att bilda gena åsikter och kritiskt bedöma gällande tanke- och funktionssätt samt fungera på ett etiskt hållbart sätt.

Material som passar temat:

Grundstadiet

I grundstadiet styrs elever att tillägna sig ett hållbart levnadssätt. Omgivningsläran ger eleverna färdigheter att känna och förstå naturen, den byggda miljön och deras fenomen. I årsklasserna 7–9 styrs eleverna till exempel i biologin att göra etiskt grundade val och agera för att bygga en hållbar framtid. Dessutom funderar man på hållbar näringsproduktion samt djurens välbefinnande. I geografin studerar man produkternas livscykel samt funderar på egna konsumtionsval och agerar som ansvarig medborgare. Också i samhällsläran övar man på etisk bedömningsförmåga. I undervisningen av huslig ekonomi lär man sig också betydelsen av olika miljömärkningar och behandlar matens etiskhet.

Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Varför ekologiskt?
  • Hitta ekon

Övrigt material

Andra stadiet

I gymnasiet uppmuntras elever mot ett hållbart levnadssätt och agera för en hållbar utveckling. Målet är att öka elevernas färdighet och vilja att agera för en hållbar framtid i sitt eget liv.

Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Varför ekologiskt?
  • Hitta ekon

Övrigt material