Hoppa över till innehållet

Uppgift

Gå inte vilse i märkedjungeln

Det kan finnas många olika slags märken på matförpackningar.

Gör så här

Hitta förklaringar för de nedanstående märken som man kan hitta på livsmedelsförpackningar. Känner du igen vilket av dessa är ekomärket?

Svar:

a) Rättvis handel-märket visar att odlaren eller storföretagets anställd i ett utvecklingsland har fått en rättvis ersättning för produkten eller sitt arbete. Rättvis handel-certifieringssystemet är internationellt, och det strävar efter att förbättra ställningen av småbrukare och anställda på storgods i utvecklingsländer i den internationella handeln. Man kan hitta Rättvis handel-märket till exempel på bananer, kaffe, te, kakao eller bomull.

b) EU:s ekomärke visar att det är fråga om en ekologisk produkt som har producerats enligt EU:s ekoregler. Användningen av ekomärket förutsätter att produktens odlare eller tillverkare är ansluten till ekoövervakningen. Man kan hitta ekomärket på många olika ekologiska livsmedel.

c) Gott från Finland-märket visar att produkten är gjord av finländska råvaror. När det gäller kött, fisk, ägg och mjölk förutsätter det ett totalt finländskt ursprung, och i fråga om andra råvaror måste minst 75 % vara av finländskt ursprung. Man kan hitta Gott från Finland-märket på många livsmedel, men bara på sådana som innehåller mestadels sådana råvaror som kan produceras i Finland.

d) MSC-fiskmärket visar att produkten är ansvarsfullt fiskad och utrotningshotade fisk- och kräftdjurbestånd inte har utsatts för risk. Det internationella MSC-märket är avsett endast för ouppodlad fisk och kräftdjur. Förkortningen MSC står för Marine Stewardship Council.

Tidsåtgång

5 minuter.

Info för de vuxna

Uppgiften lämpar sig för elever i årskurs 5–9. Uppgiften vägleder att känna igen olika märken på livsmedel.