Hoppa över till innehållet

Ekologiskt smakar gott

Allt fler finländare är intresserade av ekologiska livsmedel.De största orsakerna till att välja ekologiska livsmedel är:
Livsmedlens säkerhet
Matens goda kvalitet
Miljöskydd
Djurens välbefinnande

Den viktigaste principen inom ekologisk produktion är att producera livsmedel, vars produktion och tillverkning inte inverkar skadligt på miljön eller på människornas, djurens och växternas hälsa.

Naturen tackar
Ekologisk odling och boskapsskötsel hjälper till att bevara naturens mångfald. Boskapens betesgång lockar till sig insekter och insekterna lockar till sig fåglar. Genom att undvika konstgjorda bekämpningsmedel förbättrar man levnadsutsikterna för pollinerande insekter. Man har kunnat konstatera att de på ekologiskt odlade åkrar finns 30 procent fler växt- och djurarter än på traditionellt odlade åkrar.

Växtodling inom ekologisk produktion bygger på återvinning av näringsämnen, vilket betyder att man sparar naturresurser. Som gödsel används växtdelar, gödsel och aska. Man växelodlar med baljväxter som binder kväve. På så sätt undviker man de växthusgasutsläpp som produktion med konstgödsel orsakar. När man tar tillvara gödseln från ekodjuren på ekogårdens åkrar minskar även utsläppen av näringsämnen i vattendragen. Åkerjord som innehåller organiska substanser förbättrar jordens förmåga att binda vatten, vilken dämpar erosionen.

Djuren mår bra
Djurens välbefinnande förbättras när de får leva ett arttypiskt liv. Ekodjuren äter ekologiskt odlat foder och får röra sig utomhus. Hönsen rör sig fritt i hönshuset och de har sittpinnar, värpreden och utrymme att sprätta.

Grisboxarna är dubbelt så stora som inom traditionell produktion, suggorna får grisa och dia fritt. Mjölkkor och köttboskap betar ute sommartid, i lösdrift är det ofta möjligt för djuren att gå utomhus även på vintern.

Säkra produkter
Ekoprodukternas renhet grundar sig på att man inom ekologisk odling begränsar de ämnen som får användas för att bekämpa skadedjur och bekämpningsmedel mot ogräs används inte alls. En stor del av de medel som används inom traditionell odling är förbjudna.

Den nitrat som växterna innehåller förvandlas i människokroppen till nitrit som kan vara skadligt för småbarn. Till följd av kvävegödsling ackumuleras nitrat i vissa växter, men för ekogrönsaker används inte snabblösligt mineralkväve. Det har konstaterats att de innehåller lägre nitrathalter.

För många konsumenter är det viktigt att maten innehåller så lite tillsatsämnen som möjligt. Den önskan blir uppfylld när man använder ekologiska produkter, eftersom den tillåtna mängden av tillsatsämnen, såsom konserveringsmedel utgör mindre än en tiondedel av mängden i traditionella produkter. Artificiella färg- eller andra ämnen godkänns inte alls.

Närande mat
Ekologiskt odlade rotfrukter, grönsaker och frukt har konstaterats innehålla en aning mer näringsämnen än de traditionella produkterna, eftersom halten av torrsubstanser är högre. I till exempel tomater, potatis, mandariner och jordgubbar förekommer en stor mängd antioxidanter som skyddar kroppen samt andra hälsofrämjande föreningar.

Kvaliteten på ekologisk mjölk och fettet i ekologiskt uppfött kött är bättre än för de traditionella produkterna. Fettet innehåller mer bra omättade och fleromättade fettsyror. Andelen omega-3-fettsyror är 50 procent högre.

Du kan lita på eko
Konsumenterna kan lita på ekologisk produktion, eftersom de företag som idkar produktion och tillverkar produkter granskas minst en gång om året. Granskningarna har visat att kraven uppfylls. EU-lagstiftningen innehåller exakta bestämmelser för övergång till ekologisk odling och tillsynen av denna.

Konsumenten känner igen en ekoprodukt på namnet eller märket. EU:s ekomärke är det s.k. EU-lövet, det finska solmärket är ett nationellt ekomärke, nyckelpigemärket är endast för finska produkter. 95 procent av råvarorna i ekologiska livsmedel ska vara naturenligt producerade, resten ska man låta Evira godkänna.

I Finland finns över en miljon konsumenter som varje vecka köper ekologiska livsmedel och över hälften av finländarna köper ekoprodukter minst en gång per månad. De ekologiska livsmedlens andel av försäljningen uppgår hos oss till cirka två procent, vilket utgör en femtedel av andelen i Danmark, det ledande landet inom ekologiska livsmedel.
Knappt 20 procent av de finländska yrkesköken använder ekologiska produkter varje vecka. Utbudet av ekologiska produkter ökar dock eftersom kunderna önskar detta. Det är möjligt för kommunerna att ansöka om EU:s stöd för skolmjölk och frukt även vad gäller ekologiska produkter genom att registrera sig i Landsbygdsverkets skolprogram.