Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Luomu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on tarkoitus tunnistaa ja noudattaa kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Perusaste

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan kestävän elämäntavan omaksumiseen. Ympäristöoppi antaa oppilaille valmiuksia tuntea ja ymmärtää luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden ilmiöitä. Vuosiluokilla 7–9 oppilaita ohjataan esimerkiksi biologiassa tekemään eettisesti perusteltuja valintoja ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Lisäksi pohditaan kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Maantiedossa tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Myös yhteiskuntaopissa harjaannutetaan eettistä arviointikykyä. Kotitalousopetuksessa opitaan myös erilaisten ympäristömerkkien merkityksiä ja käsitellään ruoan eettisyyttä.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Aiheeseen johdattelevat introvideot

Muut materiaalit

Toinen aste

Lukiossa opiskelijoita kannustetaan kohti kestävää elämäntapaa ja toimimaan kestävän kehityksen puolesta. Tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden taitoa ja tahtoa toimia kestävän tulevaisuuden puolesta omassa elämässään.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Aiheeseen johdattelevat introvideot

Muut materiaalit