Hoppa över till innehållet

Uppgifter

Hitta ekon

Gör så här

Gå till en mataffär och leta efter ekologiska produkter i olika produktgrupper: grönsaker, mjölkprodukter, köttprodukter, spannmålsprodukter etc.
Skriv ner produkternas namn och varumärken.

Är det lätt att hitta ekologiska produkter i affären? Varför?
Hur känner man igen en ekologisk produkt?
Skiljer sig de ekologiska produkternas förpackningar eller presentationen av dem i affären från de konventionellt producerade produkterna?
Vad berättas om den ekologiska produktionen på förpackningarna?
Jämför priserna på ekologiska och konventionella produkter (titta på kilopriset, då förpackningarna kan vara olika stora). Skiljer sig kilopriserna från varandra? Vad kan skillnaderna bero på?

Tidsåtgång

30-45 minuter

Material

Penna
Papper eller häfte

Info för de vuxna

Uppgiften lämpar sig för elever i årskurs 6–9.
Eleverna kan gå till affären på egen hand och därefter diskutera uppgiften på en lektion.
Man kan också göra uppgiften genom att fotografera produkterna med mobiltelefonen.