Skip to content

Bargobihtát

Gávnna ekobiebmu

Daga ná

Fina borramušgávppis ja oza ekobuktagiid sierra buvttajoavkkuin: šaddu, mielkebuvtta, biergobuvtta, gordnebuvtta jna.
Čále buktagiid namaid ja buvttamearkkaid bajás.

Leago ekobuktagiid gávdnan gávppis álki? Manin?
Mas earuhat ekobuktagiid?
Leatgo ekobuktagiid báhkkemat dahje oidnosii stellen gávppis earálágan go dábálaččat buvttaduvvon buktagiin?
Maid báhkain muitalit ekobuvttadeamis?
Veardit ekobuktagiid ja dábálaččat buvttaduvvon buktagiid hattiid (gánneha geahččat kilohattiid, go báhkat sáhttet leat earásturrosaččat). Leago kilohattiin earru? Mas earru sáhttá boahtit?

Bistin

30-45 minuhta

Maid dárbbašat

Peanna

Bábir ja muituimerkengihppa

Info rávisolbmui

Bargu heive 6-9 luohkái oahppiide.
Oahppit sáhttet fitnat gávppis iehčaneaset, ja dan manná diimmus háleštat barggus.
Barggu sáhttá ollašuhttit maiddái govvemiin buktagiid telefovnnain.