Hoppa över till innehållet

Uppgifter

Varför ekologiskt?

Människor väljer ekologiskt av många olika skäl.
Vissa gör det av miljöskäl, andra med tanke på djurens välbefinnande, och en del därför att de anser att ekologiska produkter är trygga och av god kvalitet.
Bekanta er med argument både för och emot ekologiska produkter.

Gör så här:

Läs om ekologisk livsmedelsproduktion och ekologiska produkter i tillförlitliga källor.
Dela in er i grupper. Varje grupp letar efter information som stödjer och motsäger ett påstående.

Grupp 1: Ekologiskt är bra för miljön

Grupp 2: Ekologiskt är bra för djuren

Grupp 3: Ekologiskt är bra för hälsan

Tidsåtgång

En lektion på 45–90 minuter

Material

Dator, smarttelefon eller pekplatta

Info för de vuxna

Uppgiften lämpar sig för andra stadiet.
Uppgiften kan också genomföras som en debatt så att en del av gruppen formulerar argument för ekologiska produkter och resten mot dem.