Skip to content

Bargobihtát

Manin ekobiebmu

Ekobiebmu borret máŋgga sivas. Nuppit válljejit ekobuktaga birassivaid geažil, nuppit ealliid buresbirgejumi geažil, muhtumat fas dan dihtii, ahte vásihit ekobuktagiid dorvvolažžan ja alla dási buvttan. Oahpásmuva čuoččuhusaide, mat sihke bealuštit ja kritiserejit ekobuktagiid.

Daga ná

Lohkket luohtehahtti gálduin dieđuid luondduvuogi borramušgálvobuvttadeamis ja buktagiin. Dahkket joavkkuid. Juohke joavku ohcá dieđu ovtta čuoččuhusa doarjjan ja vuostá.

Joavku 1: Ekobuvtta lea buorre birrasii

Joavku 2: Ekobuvtta lea buorre ealliide

Joavku 3: Ekobuvtta lea buorre dearvvašvuhtii

Bistin

45–90 minuhta

Maid dárbbašat

Dihtor, fihttotelefovdna dahje dihtorduolbbus

Info rávisolbmui

Bargu heive nuppi dási oahppiide.
Bargu sáhttá ollašuhttot maiddá digaštallamiin nu, ahte oassi joavkkus dahká čuoččuhusaid ekobuktaga beales ja oassi dan vuostá.