Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Ruuan reitti

Varhaiskasvatus

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa ja ruokailuun liittyvään vastuullisuuteen. Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta. Varhaiskasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Perusaste

Perusopetus edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukee oppilaita oman kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä sekä tutustua ruoantuotantoon. Kotitalousopetuksessa paneudutaan ruokaketju- ja elintarviketuntemukseen.

RuokaTutkan digitunnit ruuan reitistä:

Muut materiaalit:

Toinen aste

Lukiossa opiskelijoita kannustetaan kohti kestävää elämäntapaa ja toimimaan kestävän kehityksen puolesta. Tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden taitoa ja tahtoa toimia kestävän tulevaisuuden puolesta omassa elämässään.