Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Matens väg

Småbarnspedagogik

Omgivningsfostrans mål är att förstärka elevens förhållande till naturen och att agera ansvarsfullt i omgivningen samt styre dem mot ett hållbart levnadssätt och ansvarighet rörande måltider. Övning att känna igen olika växt- och djurarter förstärker kännedomen om naturen. Med hjälp av småbarnspedagogiken styr man barn att bilda gena åsikter och kritiskt bedöma gällande tanke- och funktionssätt samt fungera på ett etiskt hållbart sätt.

 Material som passar temat:

Grundstadiet

Grundstadiet främjar mångsidig kännedom om kulturen och värdesättning av kulturarv samt stöder elever i byggandet av det egna kulturella kapitalet. I grundstadiet funderar man på motstridigheter som uppstår i konsumtions- och produktionssätten. Eleverna lärs att känna igen näringslivets specialsärdrag och centrala branscher i närområdet. Målet med omgivningsläran är att styra elever till att känna igen och förstå naturen och den byggda omgivningen, deras fenomen samt bekanta sig med matproduktionen. I undervisningen i huslig ekonomi fördjupar man sig i kännedomen av matkedjor och livsmedel.

Material som passar temat:

En introduktionsvideo som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Varifrån kommer maten?

Övrigt material

Andra stadiet

I gymnasiet uppmuntras elever mot ett hållbart levnadssätt och agera för en hållbar utveckling. Målet är att öka elevernas färdighet och vilja att agera för en hållbar framtid i sitt eget liv.

Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Varifrån kommer maten?

Övrigt material