Siirry sisältöön

Tehtävä

Ruuan reitti

Miten kasvis, hedelmä, marja tai maito päätyy kouluravintolaan tarjolle? Tutki ja selvitä!

Toimi näin

Tutki jonkin kouluruuassa esiintyvän kasviksen, hedelmän, marjan tai maidon tietä alkutuotannosta kouluravintolaan mahdollisimman tarkasti. Voit tehdä työn yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Valitse jokin raaka-aine ja etsi tietoa sen alkuperästä, tuotannosta sekä reitistä aina alkutuotannosta kouluruokaan saakka.

Sovi haastattelu kouluravintolan henkilökunnan kanssa ja suunnittele haastattelukysymykset. Kouluravintolan henkilökunnalta saat lisätietoa raaka-aineen toimittajista, alkuperästä ja käsittelystä kouluravintolassa. Voit myös selvittää, tuotetaanko raaka-ainetta koulunne lähellä tai samalla paikkakunnalla.

Tee keräämästäsi tiedosta esitys, jonka esittelet muulle luokalle. Voi tehdä halutessasi esimerkiksi julisteen, diaesityksen tai videon.

Kesto

Noin kolme tuntia

Info aikuisille

Sopii kaikenikäisille.

Esitystapa iän mukaan.
Päiväkoti- ja esikouluikäiset voivat pitää suullisen esityksen tai tehtävä voidaan tehdä koko luokan kanssa yhdessä opettajan ohjaamana.