Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Life hack

Varhaiskasvatus

Lapset oppivat tekemällä, tutkimalla ja oivaltamalla. Varhaiskasvatuksessa tärkeä tavoite on itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen opettelu, joihin tutustutaan ja joita harjoitellaan yhdessä joka päivä lapsen ikä ja kehitysvaihe huomioiden. Pienten lasten kanssa arjen toimet on hyvä purkaa pienempiin osasiin. Onnistumiset ja oivallukset vahvistavat itseluottamusta ja tukevat seuraavien asioiden opettelua.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Perusopetus

Opetussuunnitelma pyrkii opettamaan lapsille ja nuorille terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä arjen taitoja. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestään ja löytämään keinot, joilla omaan terveyteen ja hyvinvointiin voi vaikuttaa. Arjen taidot ovat tärkeä osa laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Toinen aste

Toisen asteen koulutuksessa nuoret syventävät arjen taitojen osaamista. Käsitys terveyden, ruoan ja elintapojen välillä syvenee ja vastuu omasta sekä muiden hyvinvoinnista kasvaa. Nuoria kannustetaan ottamaan yhä suurempi rooli oman arjen sujumisesta.

Teemaan sopivia materiaaleja: