Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Välipala

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tukee lapsen myönteisen ruokasuhteen kehittymistä sekä terveellisten ja monipuolisten ruokailutottumusten toteutumista. Ruokailutilanteissa lapsia ohjataan kohti omatoimista ruokailua samalla, kun tutustutaan uusiin ruokiin ja ruokalajeihin monipuolisesti aistien avulla. Välipala on tärkeä osa ruokarytmiä ja samalla usein ensimmäisiä aterioita, jonka lapsi oppii valmistamaan itse aikuisten ohjauksessa.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Perusopetus

Ruokakasvatus on osa koulupäivää myös kouluruokailun ulkopuolella. Perusopetuksessa edistetään ruokaan liittyvien arvojen, asenteiden, tietojen, taitojen sekä toimintatapojen kehittymistä terveyttä edistävään suuntaan. Ruokarytmin opettelu ja omaksuminen ovat tärkeä osa terveyskäyttäytymistä. Välipalan syöminen tukee ruokarytmin toteutumista ja auttaa lasta ja nuorta jaksamaan sekä tauottaa päivää sopivasti koulun ja harrastusten välillä.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Toinen aste

Toisen asteen opiskelija ottaa yhä suuremman vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Terveyttä tukevien ruokailutottumusten ja valintojen omaksuminen ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä tavoitteita. Ymmärrys ravitsemuksesta ja erilaisten ruokien ominaisuuksista syvenee nuoren kasvaessa.

Teemaan sopivia materiaaleja: