Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Mellanmål

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken stöder utvecklingen av ett positivt förhållande till maten hos barn och förverkligandet av hälsosamma och mångsidiga matvanor. Under måltiderna styrs barnen mot ett självstyrt ätande samtidigt som man mångsidigt bekantar sig med ny mat och nya maträtter med hjälp av sinnena. Mellanmålet är en viktig del av måltidsrytmen och samtidigt också en av de första måltider som barnet lär sig att tillverka själv med vuxnas handledning.

Material som passar temat:

Grundskola

Matfostran är en del av skoldagen också utanför skolmåltiden. I grundstadiet lyfter man fram värderingar, attityder, kunskap, kunnande och handlingsmodeller relaterade till maten som främjar hälsan. Att lära och tillägna sig en måltidsrytm är en viktig del av hälsobeteendet. Att äta mellanmål stöder förverkligandet av måltidsrytmen och lär barnet och den unga att orka och pausa dagen passligt mellan skola och hobbyer.

Material som passar temat:

Andra stadiet

Andra stadiets studerande tar en allt större roll inom sitt välmående och sin hälsa. Matvanor som stöder hälsan och tillägnandet av val är viktiga mål som främjar välmående. Kunskap om näring och egenskaper hos olika matvaror fördjupas medan den unga växer.

Material som passar temat: