Hoppa över till innehållet

Uppgift

Energimätaren

Hur går det med Sammy Soppas energimätare?

Gör så här

Nedan finns dagboksanteckningar från två helt olika dagar. Rita in en pigghetslinje i Sammys energimätare enligt de måltider som beskrivs i anteckningarna. Du kan också testa att rita en pigghetslinje som gäller dig själv enligt din dagbok.

Pigghetslinjen som ritas in i energimätaren beskriver måltidernas inverkan på krafterna, alltså hur vi orkar. Måltiderna påverkar pigghetslinjen på följande sätt:

  • En mångsidig måltid = Du känner dig pigg i cirka 3–4 timmar.
  • Mat som innehåller mycket socker = Du blir snabbt pigg, ja nästan för pigg, men piggheten håller bara i sig cirka en timme innan den gör en störtdykning och övergår i trötthet.
  • Hoppa över måltider = Du känner dig trött. Ju längre tid det går mellan måltiderna, desto tröttare blir du.

Dessutom kan du fundera på:

  • Vilka bra saker med måltidsrytmen hittar du i Sammys dagar?
  • På vilken punkt skulle Sammys första dag ha kunnat gå bättre?
  • Varför är det så svårt för Sammy att stilla sin hunger den första kvällen?

Tidsåtgång

20 minuter

Material

Blanketten nedan (klicka på bilden) och en penna.

 

Info för de vuxna

Mångsidiga måltider som intas regelbundet gör det lättare att orka med vardagen. Särskilt hos barn gör de att barnet växer, utvecklas och lär sig. Den vidstående energimätaren strävar efter att åskådliggöra hur måltiderna som äts under dagen bildar en helhet som påverkar vardagens gång. Du kan hjälpa barn och unga att få aha-upplevelser om sina matvanor och sin måltidsrytm via uppgiften. (Källa: Hyvän olon eväät, en omarbetning av uppgiften Pirteä päivä)