Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Ruoka ja terveys

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Tavoite on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja sekä ohjata heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Lasten hyvinvointia edistetään tarjoamalla monipuolista, terveellistä ruokaa.

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lasten kanssa käsitellään heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita kuten levon, ravinnon, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin merkitystä. Varhaiskasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Tehtävät ja artikkelit

Perusopetus

Perusopetus ohjaa oppilaita ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan omaan hyvinvointiin ja terveyteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä. Perusopetuksen oppimisympäristöjen tulee olla terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä.

Ympäristöopin tunneilla ohjaan oppilaita ymmärtämään terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Vuosiluokilla 7–9 jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista. 7–9 vuosiluokilla terveystiedon opetus kehittää oppilaiden terveys- ja ravitsemusosaamista. Kotitalousopetuksessa harjoitellaan aterioiden suunnittelua ja pohditaan syömiseen liittyviä valintoja sekä ravitsemussuosituksia.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Aiheeseen johdattelevat introvideot:

Tehtävät ja artikkelit

Toinen aste

Lukion terveystiedossa oppilas vahvistaa omaa ymmärrystään hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä ravitsemuksesta.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Aiheeseen johdattelevat introvideot

Tehtävät ja artikkelit