Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Mat och hälsa

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens uppgift är att styra barns hälsa och välbefinnande med främjande levnadssätt. Målet är att stärka färdigheter som rör barns välbefinnande samt styra dem att göra val enligt hållbart levnadssätt. Barnens välbefinnande främjas genom att erbjuda mångsidig, hälsosam mat.

Enligt småbarnspedagogikens plan ska man tillsammans med barnen behandla saker som främjar deras välfärd som vila, näring, motion och betydelsen av psykiskt välbefinnande. Med hjälp av småbarnspedagogiken styr man barn att bilda gena åsikter och kritiskt bedöma gällande tanke- och funktionssätt samt fungera på ett etiskt hållbart sätt.

Material som passar temat:

Artiklar och uppgifter

Grundskola

Grundskolan styr barnen att förstå, att alla kan med sina egna handlingar påverka sitt eget välbefinnande och hälsa. Eleverna uppmuntras till att ta hand om sig själva. Grundskolan inlärningsmiljöer ska vara hälsosamma och främja elevernas växande och hälsa efter deras åldersstadium och förutsättningar.

På omgivningslärans timmar styr man elever att förstå betydelsen av hälsa och välbefinnande. I årsklasserna 7–9 fortsätter man att bygga grunden till ett hållbart levnadssätt och välbefinnande. I årsklasserna 7–9 utvecklar hälsovårdsundervisningen elevernas kunnande om hälsa och näring. I hemhushållsundervisningen övar man på planering av måltider och diskuterar val som rör ätande samt näringsrekommendationer.

Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Mellanmålet gör skillnad
  • Rytmkänsla kring mat

Artiklar och uppgifter

Andra stadiet

I gymnasiets hälsokunskap förstärker eleven sin egen förståelse av faktorer som påverkar välbefinnande och hälsa samt om näringen.

Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Mellanmålet gör skillnad
  • Rytmkänsla kring mat

Artiklar och uppgifter