Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Makukoulu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa lapsia innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia oppimisen tapoja. Opetuksessa hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja tutkimisen halua.

Oppimisympäristö tukee oppimisen halua sekä ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen ja tutkimiseen. Varhaiskasvatuksessa lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Eri aistien avulla tutustutaan ruokiin, niiden alkuperään, ulkonäköön, koostumukseen ja makuominaisuuksiin. Ruoasta keskusteleminen, tarinat ja laulut edistävät lasten ruokasanaston kehittymistä.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Aiheeseen johdatteleva introvideo

Artikkelit ja tehtävät

Perusaste

Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Opetussuunnitelma on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Aiheeseen johdattelevat introvideot

Tehtävät ja artikkelit