Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Smakskola

Småbarnspedagogik

I småbarnspedagogiken uppmuntrar och motiverar man barn att lära sig nya saker samt styr användning av olika inlärningssätt. I undervisningen utnyttjar man barnens naturliga nyfikenhet och undersökningsvilja.

I lärandemiljön stöder inlärningsviljan samt styr till lek, fysisk aktivitet och undersökning. I småbarnspedagogiken ska barnen ha möjlighet att undersöka världen med alla sina sinnen och hela sin kropp. Med olika sinnen bekantar man sig med mat, deras ursprung, utseende, konsistens och smakegenskaper. Diskuterande av mat, berättelser och sånger främjar utvecklingen av barns matordförråd.

Material som passar temat:

En introduktionsvideo som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Vilken lukt, vilken smak?

Artiklar och uppgifter

Grundstadiet

Erfarenhetsbaserade och funktionella arbetssätt samt användning av olika sinnen ökar upplevelsen av lärandet och förstärker motivationen. Undervisningsplanen har upprättats till att baseras på synen på lärandet. Språk, kroppslighet och användning av olika sinnen är väsentliga för tänkande och lärande.

 Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Vilken lukt, vilken smak?
  • Smakskola vid skolmåltiden

Artiklar och uppgifter