Hoppa över till innehållet

Lärmiljö om människans sinnen

Hur observerar vi vår omgivning? Vilka sätt har människan att undersöka och bedöma mat? Kan du avstå från ett sinne utan att matupplevelserna förändras?

I lärmiljön bekantar vi oss med människans sinnen och deras funktioner. Vi granskar sinnesorganen och hur sinnesupplevelser uppstår. Sinnenas funktioner granskar vi med hjälp av mat och måltidsmiljön.

Anvisningar:

Lärmiljön består av sju sidor som du kan gå igenom i vilken ordning som helst, exklusive den första och den sista sidan. I början hittar du punkten ”Börja här”, där man presenterar inlärningsmålen, bedömningen av det egna kunnandet och forskningsfrågorna. Efter att ha bekantat dig med dessa kan du börja färden genom studieinnehållet. På varje sida börjar studierna från nummer 1. Under resans gång hittar du rolig information under alla smileys och fördjupande uppgifter bakom frågetecknet. Take home-delen på sista sidan innehåller en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet.

 


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: människans sinnen

Målgrupp: högstadiet (passar också som repetitionsmaterial i gymnasiet)

Längd: 3 x 45 min lektioner

Kort beskrivning av innehållet:

I lärmiljön bekantar vi oss med människans sinnen och deras funktioner. Vi granskar sinnesorganen och hur sinnesupplevelser uppstår. Sinnenas funktioner granskar vi med hjälp av mat och måltidsmiljön. Utöver lektioner lämpar sig lärmiljön även för distansundervisning, som hemuppgift eller som repetitionsmaterial som repeterar det man redan lärt sig och introducerar rolig tilläggsinformation.

Inlärningsmål:

Efter lektionen kan eleven

  • nämna sinnesorganens huvudsakliga strukturer.
  • berätta om sinnesorganens funktioner och uppgifter.
  • beskriva hur sinnena påverkar måltiderna och upplevelserna av mat.

Problemhörnans instruktioner och svar:

Ladda ner problemhörnans instruktioner och rätta svar här >>

Ladda ner sensorisk bedömning uppgiftsformulär >>

 

Anknytning till högstadiets LP:

Biologi: I5 Människan

Huslig ekonomi: I1 Matkunskap och matkultur

Bildkonst: I2 Bildkulturer i omgivningen

Tilläggsmaterial:

Podcast:

Podcast-serie om människans sinnen på BBC: The Senses. Asiantuntijana neurologi Guy Leschziner.

Video:

Animerad serie om hur sinnena fungerar i Yle:s Koulu-tv (på finska): Aistit ovat portti maailmaan.

TED-Ed-undervisningsvideor om luktsinnet, smaksinnet, hörselsinnet, hudens funktioner, smärta och synsinnet.

Undervisningsvideo om hörselsinnet, producerad av The National Institutes of Health (NIH): Journey of Sound to the Brain.