Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Skolmat

Småbarnspedagogik

I småbarnspedagogiken tränar man ätande tillsammans med barn. I daghemmet eller familjedagvården får barnet en fullvärdig näring som stöder växt och lärande.

Målet med matfostran är att främja en positiv förhållning till mat och ätande samt stöda mångsidiga och hälsosamma matvanor. Måltiderna är i småbarnspedagogiken samtidigt en fostrings- som lärandesituation. Barnen styrs till självständigt, mångsidigt och tillräckligt ätande. Måltidsstunderna erbjuder också tillfällen att dela med sig upplevelser av olika traditioner och sedvanor.

Material som passar temat

Grundstadiet

I grundstadiet får eleverna en fullvärdig och avgiftsfri skolmåltid, där den vuxne är närvarande. Skolmaten är en viktig del av skoldagen för eleverna. Skolmaten och möjliga mellanmål hjälper eleven att orka under skoldagen. Skolmaten stöder också elevernas hälsa, erbjuder möjligheten till paus och socialt umgänge. Skolmaten har också en kulturell betydelse och den har mat- och umgängesfostrande mål. Med måltider främjar man också till ett hållbart levnadssätt.

Eleverna uppmuntras att delta i planeringen, utförandet och bedömningen av skolmåltiderna. Lärarna ger styrning och fostran tillsammans med skolans andra vuxna i samband med måltiderna.

Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

  • Varför serverar skolan skollunch?
  • Varifrån kommer maten?

Artiklar

 Övrigt material

Andra stadiet

Andra stadiets elever kan njuta av en fullvärdig och avgiftsfri skolmåltid under skoldagarna. Skolmaten är en viktig del av skoldagen för eleverna. Skolmaten och möjliga mellanmål hjälper eleven att orka under skoldagen. Skolmaten stöder också elevernas hälsa, erbjuder möjligheten till paus och socialt umgänge. Skolmaten har också en kulturell betydelse och med måltider främjar man också till ett hållbart levnadssätt.

Material som passar temat:

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

Övrigt material