Hoppa över till innehållet

Skolmåltidstest

Testa skolmåltiderna i skolan för ditt barn! Sätt dig ner med ditt barn där hemma och svara ja eller nej på de påståenden som presenteras nedan.

 

 • Skollunchen ger en tredjedel av den energi som eleven behöver varje dag.
 • Eleven känner sig mätt och energisk efter att ha ätit skollunch.
 • Skolans matlista har sammanställts i enlighet med rekommendationerna.
 • Skolan serverar dagligen vegetarisk mat som ett alternativ.
 • Eleven kan få den specialdiet som han eller hon behöver, om behovet är motiverat.
 • Säsongvariationerna beaktas vid valet av råvarorna till skolmaten.
 • Skolmåltiderna i vår skola är hälsosamma (inte för salta, de innehåller inte hårt fett och de är inte för söta).
 • Skolans eller kommunens matlista finns på bespisningstjänsternas eller kommunens webbplats, och skolan informerar om frågor som gäller skolmåltiderna minst i början av varje läsår.
 • Vi vet med vilket produktionssätt skolmaten tillreds.
 • Vid skollunchen iakttas gott uppförande. Eleverna får till exempel inte ha ytterkläder på sig i skolmatsalen.
 • Eleverna får delta i genomförandet av principerna för hållbar utveckling. Till exempel målet att undvika matspill tas regelbundet upp i anslutning till skolmåltiderna.
 • Skolmåltiderna är en del av den umgängesfostran som skolan ger. De lärare och vuxna som deltar i skolmåltiderna säkerställer att måltiderna är trygga och trevliga stunder.
 • Alla elever uppmuntras att äta skollunch tillsammans.
 • Skolan har reserverat tillräckligt med tid för skollunchen, minst en halv timme.
 • Skolans matsal är snygg och städad, och den lockar eleverna att äta i skolan. Eleverna får påverka matsalens inredning.
 • Eleverna, lärarna och skolbespisningspersonalen utvecklar skolmåltiderna tillsammans i en riktning som faller alla i smaken, till exempel genom matrådsverksamhet.

Räkna samman alla ja-svar och kontrollera resultatet nedan.

14–16 ja-svar

Grattis! Skolmåltiderna fungerar jättebra i er skola.

10–13 ja-svar

Skolmåltiderna är i regel bra ordnade. Fundera på hur ni skulle utveckla de punkter på listan där det finns plats för förbättringar.

Färre än 10 ja-svar

Det är bra att ta en titt på hur skolmåltiderna är ordnade i skolan. Ta upp skolmåltiderna för diskussion med eleverna, bespisningstjänsterna, skolans rektor och andra vuxna. Det kan ni göra till exempel på föräldrakvällarna i skolan. Kom också överens om de punkter som behöver utvecklas.

Ett verktyg för grundlig utvärdering och utveckling av skolmåltiderna finns på webbplatsen kouluruokadiplomi.fi/skolmatdiplomet/.