Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Kouluruoka

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa harjoitellaan ruokailua. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa lapsi saa täysipainoista ravintoa tukemaan kasvua ja oppimista.

Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Ruokailu on varhaiskasvatuksessa samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanne. Lapsia ohjataan omatoimiseen, monipuoliseen ja riittävään syömiseen. Ruokailuhetket tarjoavat myös tilaisuuksia jakaa kokemuksia erilaisista perinteistä ja tavoista.

Teemaan sopivia materiaaleja

Perusaste

Perusopetuksessa oppilaat saavat täysipainoisen ja maksuttoman kouluaterian, jossa aikuinen on läsnä. Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Kouluruokailu ja mahdolliset välipalat auttavat jaksamaan koulupäivän aikana. Kouluruokailu tukee myös oppilaiden terveyttä, tarjoaa mahdollisuuden taukoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kouluruokailulla on myös kulttuurinen merkitys ja sillä on ruoka- ja tapakasvatuksellisia tavoitteita. Ruokailuhetkillä edistetään myös kestävää elämäntapaa.

Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Oppitunneille sopivat introvideot

Artikkelit

Muut materiaalit

Toinen aste

Toisen asteen opiskelijat saavat nauttia koulupäivinä täysipainoisen ja maksuttoman kouluaterian. Kouluruokailu on opiskelijoille tärkeä osa koulupäivää. Kouluruokailu ja mahdolliset välipalat auttavat jaksamaan koulupäivän aikana. Kouluruokailu tukee myös oppilaiden terveyttä, tarjoaa mahdollisuuden taukoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kouluruokailulla on myös kulttuurinen merkitys ja sillä edistetään myös kestävää elämäntapaa.

Teemaan sopivia materiaaleja:

Oppitunneille sopivat introvideot:

Muut materiaalit