Hoppa över till innehållet

Innehåll per tema

Medieläsförmåga

Lågstadiet

I grundskolan diskuterar man med eleverna etiska frågor som rör användning av teknologi samt sätt att påverka. Multilitteracitet stöder kritiskt tänkande och utvecklandet av inlärningsfärdigheter. I årsklasserna 3–6 styr man eleverna i årsklasserna till informationssökning, mångsidig användning av informationskällor och bedömning av informationens tillförlitlighet. Även i årsklasserna 4–6 uppmuntrar man eleven i samhällsläran att granska medias roll och dess betydelse i den egna vardagen och i samhället.

En introduktionsvideo som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)

Övrigt material

Högstadiet och andra stadiet

I årsklassernas 7–9 undervisning förstärker man förmågan att tolka naturen och i hushållsundervisningen uppmuntrar man eleven att söka information som rör hushållning samt använda tillförlitlig information som grund för valen. Elevernas egna datatekniska apparater kan användas som stöd för lärandet på sätt som man kommit överens med vårdnadshavarna.

Gymnasieundervisningen förstärker elevens multilitteracitet att tolka olika texter och bedöma informationens tillförlitlighet.

Introduktionsvideor som lämpar sig för lektioner (undertitlar på svenska)