Siirry sisältöön

Sisällöt teemoittain

Medialukutaito

Alakoulu

Perusopetuksessa oppilaiden kanssa keskustellaan teknologian käyttöön liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä vaikuttamisen keinoista. Medialukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Vuosiluokilla 3–6 oppilaita ohjataan tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin. Myös vuosiluokilla 4–6 yhteiskuntaopissa kannustetaan oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

Aiheeseen johdatteleva introvideo

Muut materiaalit

Yläkoulu ja toinen aste

Vuosiluokilla 7–9 opetuksessa vahvistetaan ympäristölukutaitoa, ja kotitalousopetuksessa oppilasta kannustetaan etsimään kotitalouteen liittyvää tietoa sekä käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla.

Lukio-opetus vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa tulkita erilaisia tekstejä ja arvioida tiedon luotettavuutta.