Hoppa över till innehållet

Uppgifter

Ekologiskt i reklamen

Gör så här

Jämför reklam för ekologiska produkter och konventionellt producerade produkter.

Vad är likadant i reklamerna? Vad är olika? Hur beskrivs de ekologiska produkterna? Och de konventionella produkterna? Hurdana ord används för att beskriva produkterna? Är bilderna i reklamerna olika? Vilken produkt verkar mer lockande utgående från reklamen?

Tidsåtgång

15-20 minuter

Material

Reklamer från tidningar eller internet

Info för de vuxna

Uppgiften lämpar sig för elever i årskurs 5–9.

Läraren kan välja ut reklamer i förväg eller så kan eleverna själva leta efter dem i tidningar eller på tillverkarens webbplats.