Skip to content

Bargobihtát

Ekobiebmu máinnusteamis

Daga ná

Veardit ekobuktagiid ja dábálaččat buvttaduvvon buktaga máinnustemiid.

Mii seammá máinnusteamis lea? Mii lea earálágan?
Mo ekobuktagat govviduvvojit? Naba dábálaččat buvttaduvvon?
Makkár sániid geavahit govvidit buktaga?
Leatgo máinnusteami govat earáláganat?
Goabbá buvtta orru máinnusteami vuođul eanet geasuheaddji?

Bistin

15-20 minuhta

Maid dárbbašat

Máinnus bláđis dahje neahtas

Info rávisolbmui

Bargu heive 5-9 luohkáid oahppiide.
Oahpaheaddji sáhttá ohcat máidnosa gárvásit dahje oahppit sáhtte ieža ohcat máidnosiid bláđis dahje válmmašteaddjiid neahttasiidduin.