Hoppa över till innehållet

Lärmiljö om mediekunskap

Kan någon påverka mig utan att jag själv märker det?

 

Anvisningar:

I denna lärmiljö rör du dig i en bostad och undersöker sådant som du hittar där. Lärmiljön består av fem sidor: inledning, vardagsrum, kök, sovrum och avslutning. Avslutningssidan kommer du dock inte till förrän du har listat ut koden som ska knappas in på ytterdörren.  Kodsnuttar samlar du in från infolådorna i vardagsrummet, köket och sovrummet. Genom att kombinera kodsnuttarna kommer du ut genom ytterdörren.

Under resans gång hittar du rolig information under alla smileys. Under frågetecknet hittar du en fördjupande uppgift som sammanfattar temat − Problemhörnan. Action-delarna är tilläggsmaterial som anknyter till ämnet, såsom korta YouTube-videor. I den sista bilden finns Take home, alltså en sammanfattning av det centrala i materialet och en hemuppgift.


(Tillgängliga versionen av materialet)

Information till läraren

Ämne: Mediekunskap

Målgrupp: högstadiet & andra stadiet

Längd: 2 x 45 min

Kort beskrivning av innehållet: I lärmiljön rör sig eleverna i en hemliknande informationsmiljö och bekantar sig med medieläsförmåga på ett praktiskt sätt. De åskådliggörande exemplen kommer från matvärlden.

Utöver lektioner lämpar sig lärmiljön även för distansundervisning eftersom eleverna kan självständigt bekanta sig med materialet. Om det i timplanen inte finns tid för denna lärmiljö kan den utnyttjas som hemuppgift.

Inlärningsmål:

Efter lektionen kan eleven

  • kan kritiskt bedöma pålitligheten av information i medierna.
  • kan nämna sätt att påverka som utnyttjas i medierna och i marknadsföring.
  • kan nämna sådant som man får och inte får säga när man marknadsför livsmedel.
  • känner igen sina egna möjligheter att påverka som kommunikatör.

Anknytning till högstadiets LP:

Modersmål och litteratur: I2 Att tolka texter

Hälsokunskap: I3 Hälsa, samfund, samhälle och kultur

Samhällslära: I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet

Huslig ekonomi:  I1 Matkunskap och matkultur, I3 Konsument- och hushållskunskap i hemmet

Anknytning till gymnasiets LP 2019:

Modersmål och litteratur:Att tolka text 1 (ÄI5) (LP 2015: Text och påverkan (ÄI4))

Tilläggsmaterial:

Video:

Ted-Ed: How false news can spread – Noah Tavlin (längd 3:41)

Artikel:

Influerarmarknadsföring