Siirry sisältöön

Ruokapöydästä tärkeitä eväitä elämään

Säännöllinen ateriarytmi on erityisen tärkeä lapsille, koska he eivät pysty syömään isoja annoksia kerralla. Se myös vähentää napostelua ja ylläpitää koululaisen virkeyttä.  Jotta lapsi saa riittävästi ja sopivan tasaisesti energiaa päivän mittaan on tärkeää, että syödään riittävän usein: ennen kouluun lähtöä aamupala ja koulussa lounas, koulussa tai kotona välipala koulupäivän pituudesta riippuen sekä päivällinen ja iltapala. Koulussa ja kotona tarjotut ateriat ja välipalat tukevat toisiaan ja muodostavat yhdessä terveellisen ja täysipainoisen kokonaisuuden.

Ruokakasvatusta yhteistyössä

Lasten ruokavalintoja ohjaavat yksilölliset mieltymykset ja ympäristön antama malli. Kotona omaksutut ruokailutottumukset ovat ensisijaisen tärkeitä lapsen terveellisten ruokavalintojen ja säännöllisen ateriarytmin oppimisen kannalta. Koulu tukee tätä tehtävää kouluruokailutilanteissa ja oppitunneilla tapahtuvalla ruokakasvatuksella. Vastaavasti huoltajien myönteinen suhtautuminen kouluruokailuun, positiivinen ruokapuhe ja lasten kannustaminen kouluruokailuun osallistumiseen auttavat vastaavasti koulua omassa tehtävässään.

Terveyttä edistävien valintojen toistaminen kantaa hedelmää

Ravitsemus- ja terveyskasvatus alkaa jo varhaislapsuudessa. Murrosikä voi olla terveyttä edistävien ruokavalintojen ja ruokarytmin kannalta haastavaa aikaa. Selvitykset osoittavat, että ylemmille vuosiluokille siirryttäessä lasten osallistuminen kouluruokailuun vähenee. Juuri näinä vuosina on tärkeää, että kodin asenne kouluruokailuun on myönteinen ja että kouluaterian korvaamista epäterveellisillä välipaloilla ei suosita. Kouluruokailu ja sen edustamat monipuoliset ja täysipainoiset ruokailutottumukset edistävät murrosikäisen hyvinvointia arjessa.

Aamiaisen, koululounaan, järkevien välipalojen ja päivällisen merkitystä kannattaa korostaa johdonmukaisesti, vaikka puhe tuntuisi ajoittain kaikuvan kuuroille korville. Kun nuori ohittaa mieltä myllertävimmät vuodet, hän kyllä yleensä palaa terveyttä edistäviin ruokailutapoihin, kun on saanut siitä aiemmin mallia.

Yhdessä syöminen ja hyväksyvä läsnäolo

Yhdessä saman pöydän ääressä lasten kanssa syöminen on enemmän kuin pelkkä ateria. Se tuottaa mielihyvää ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta perheen kesken, oli lapsi minkä ikäinen hyvänsä. Yhdessä syöminen mahdollistaa päivän kuulumisten vaihtoa ja läsnä olevaa yhdessä oloa lapsen ehdoilla. Silloin on hyvä hetki kuulostella myös kouluruokailuun liittyviä asioita.