Hoppa över till innehållet

Matbordet ger viktig vägkost för livet

Det är särskilt viktigt för barn att ha en regelbunden måltidsrytm eftersom barn inte kan äta stora portioner åt gången. En regelbunden måltidsrytm minskar också elevens småätande och håller honom eller henne pigg.  För att barnet ska få tillräckligt med energi och i lämpligt stora portioner under dagen är det viktigt att barnet äter tillräckligt ofta: frukost på morgonen innan eleven går till skolan, lunch i skolan, mellanmål – i skolan eller hemma, beroende på hur lång skoldagen är – samt middag och kvällsmat. De måltider och mellanmål som serveras i skolan och hemma stödjer varandra och bildar tillsammans en hälsosam och fullvärdig helhet.

Matfostran i samarbete

Barnens matval styrs av deras individuella preferenser och den modell som de ser i omgivningen. De måltidsvanor som barnet tillägnar sig hemma är av största vikt för att barnet ska lära sig att göra hälsosamma matval och ha en regelbunden måltidsrytm. Skolan stödjer den här uppgiften genom matfostran som sker i anslutning till skolmåltiderna och på lektionerna. När vårdnadshavarna har en uppskattande inställning till skolmåltiderna, pratar positivt om maten och uppmuntrar barnen att delta i skolmåltiderna, får skolan stöd i sin egen uppgift.

Upprepade råd om hälsosamma val ger resultat

Barnets närings- och hälsofostran börjar redan i mycket späd ålder. Puberteten kan vara en krävande tid när det gäller hälsosamma matval och en regelbunden måltidsrytm. Enligt undersökningar minskar barnens deltagande i skolmåltiderna när de flyttar till högre årskurser. Det är ändå viktigt att hemmet visar en positiv attityd till skolmåltiderna just under dessa levnadsår som är så viktiga för barnet. Det är också viktigt att hemmet inte bidrar till att barnet ersätter skolmåltiden med ohälsosamma mellanmål. Skolmåltiderna och de mångsidiga och fullvärdiga matvanor som de representerar hjälper tonåringen att må bra i vardagen.

Det lönar sig att konsekvent understryka för den unga att det är viktigt att den unga äter frukost, skollunch, sunda mellanmål och middag, även om det ibland verkar som om orden klingar för döva öron. När de unga lämnat de mest omtumlande pubertetsåren bakom sig återvänder de i allmänhet till hälsosamma måltidsvanor, om de tidigare tillägnat sig denna modell.

Gemensamma måltider och godkännande närvaro

När man äter tillsammans med barnen vid samma matbord är den gemensamma stunden mer än bara en måltid. Den skapar välbefinnande och förstärker gemenskapen i familjen oberoende av barnets ålder. När man äter tillsammans är det möjligt att prata om dagens aktuella händelser. Det möjliggör också en godkännande närvaro på barnets villkor. Då kan man också passa på att byta några ord om skolmåltiderna.